Sökning: "krigföringens principer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden krigföringens principer.

 1. 1. Klassiska principer i en modern marin kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Hamberg; [2019]
  Nyckelord :Krigföringens grundprinciper; kraftsamling; överraskning; Clausewitz; Fuller; Montgomery; Collins;

  Sammanfattning : The principles of war have for a long time been contested and criticized for being too imprecise and vague, even questioned as to their validity and applicability in modern warfare. Despite military thinkers and officers having questioned them, the principles of war constitute a central part of the western military doctrines and regulations. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Nya principer - gamla krig : En teoriprövande ansats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Ådén; [2018]
  Nyckelord :Krigföringens Principer; Geoffrey Till; Decisive Victory; Principles of War.;

  Sammanfattning : Since the dawn of military thinking, theorists have been trying to find the key to victory in armed conflict. theories of classic thinkers like Jomini and Carl von Clausewitz represented two positions in the debate regarding the principles of war as universally applicable rules for battle, or as a tool for planning not capable of fully overcoming the complex reality of war. LÄS MER

 4. 4. Principer i konflikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Ehrlinder; [2017]
  Nyckelord :security; surprise; principles of war; conflict; contradiction; Säkerhet; krigföringsprincip; överraskning; konflikt; krigföringens principer; motsägelsefulla;

  Sammanfattning : Background: The principles of war have a central but debated role in modern doctrine with heritage dating back to Sun Tzu. Despite that the principles are used in several modern doctrines, there is surprisingly little research to be found on these principles. LÄS MER

 5. 5. Principen om kraftsamling : Allmängiltig och tidlös

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Robin Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Clausewitz; Jomini; Krigföringens principer; Kraftsamling; Falklandskriget;

  Sammanfattning : The principles of war have been around for a long time. The principles have been discussed among military theorists and they have come to include just one to over twenty. Sun Tzus wrote in 490 b.c about the importance of using concentration of force when attacking an enemy. LÄS MER