Sökning: "krigsmateriel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet krigsmateriel.

 1. 1. Att möjliggöra fysisk skada : En normativ studie av rätten till säkerhet och implikationerna för vapenexport

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonathan Demner; [2020]
  Nyckelord :liability; liability to be killed; right to security; enable harm; ethical; rätten till säkerhet; fysisk skada; etik; moral; etisk analys; skada; vapenexport; krigsmaterielexport; försvarsexport; moraliskt tillåtlig; krigsmateriel; deduktiv individualism; fysisk säkerhet; möjliggöra skada; tankeexperiment;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föreställningar om våld − En kvalitativ multimodal analys av Saabs marknadsföring av krigsmateriel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Dahlén; [2019-11-07]
  Nyckelord :binary oppositions; clean war; intertextuality; neutralization theory; Saab; technofetishism; violence; weapons;

  Sammanfattning : Violence and conflicts continue ravaging the world all the while the arms industry is providing the means for this to go on. The aim of this thesis is to analyse how the Swedish arms company Saab in its marketing of three weapon systems portrays the weapons and their relation to violence, and thereby what notions of violence that are (re)produced. LÄS MER

 3. 3. Sveriges export av krigsmateriel

  L3-uppsats,

  Författare :Henric Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Demokratikriterium för fred? En idéanalytisk studie av demokratikriteriet i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Malmborg; Tanya Möller Forastieri; [2019]
  Nyckelord :demokrati; fred; krigsmaterielexport; jämställdhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den statliga utredningen Skärpt exportkontroll av krigsmateriel föreslås att ett demokratikriterium införs i riktlinjerna för den svenska krigsmaterielexporten. Anledningen som anges är att det ska hjälpa Sverige att förverkliga sin utrikespolitiska målsättning att bidra till internationell fred och säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Förenliga värden? En förenlighetsanalys mellan Sveriges export av krigsmateriel och landets åtaganden för mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Bondesson; [2019]
  Nyckelord :Sverige; export av krigsmateriel; mänskliga rättigheter; responsibility to protect- doktrinen; teorin om det rättvisa kriget; the logic of appropriateness; humanitär stormakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller export av krigsmateriel, och exporterar till såväl demokratier som icke-demokratier. Denna uppsats ämnar undersöka hur Sveriges export av krigsmateriel är förenlig med landets åtaganden för bevarandet och skyddandet av de mänskliga rättigheterna på den internationella arenan genom att studera exporten till Förenade Arabemiraten, Norge och USA. LÄS MER