Sökning: "kriminalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet kriminalisering.

 1. 1. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 2. 2. Uppfinningar och upprättelse - Om brottsoffer, straffansvar och självkörande fordon i ljuset av Utredningen om självkörande fordon på väg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självkörande fordon; straffansvar; brottsoffer; upprättelse; SOU 2018:16; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov hos skadade individer. LÄS MER

 3. 3. Skydda det som skyddas kan? - En granskning av utformningen av bestämmelserna om människohandel och människoexploatering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hardvik Åkerström; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; människohandel; människoexploatering; kriminalisering; human trafficking; human exploitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar utgångspunkt i hur och varför kriminalisering sker och undersöker vad som blivit resultatet av detta i fråga om människohandel och det för 2018 nya brottet människoexploatering. Uppsatsen tar avstamp i den exploatering som förekommer i samhället och gör detta från ett perspektiv som är mån om att se kvinnan. LÄS MER

 4. 4. Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation - i linje med föreningsfriheten? : En undersökning av föreningsfrihetens gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Aida Babakirad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kriminalisering av olovlig identitetsanvändning : ett nödvändigt integritetsskydd eller ett ingrepp i yttrandefriheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Camilla Blacker Wallinsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsinformatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER