Sökning: "kriminalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet kriminalisering.

 1. 1. Är incestlagstiftningen överflödig? En historisk analys av incestlagstiftningen och dess funktion i dagens samhälle.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowisa Fagerudd; [2020]
  Nyckelord :Incest; incestlagstiftning; rättshistoria; barnkonventionen; kriminalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Attityder till kriminalisering av tiggeri, en kvantitativ studie som baseras på enkätundersökningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gresa Gutiqi; Belina Dobra; [2020]
  Nyckelord :Tiggeri; Inställning till brott och straff; Tiggare; Partisympati; Utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Tiggeriets omfattning blir större i Sverige och det väcker stor medial uppmärksamhet och har lett till omtalade samhällsdebatter huruvida en kriminalisering av tiggeri är lösningen på detta växande problem. Opinionsundersökningar som undersökt inställningen till kriminalisering av tiggeri har visat att en övervägande andel ställer sig positivt till en kriminalisering av tiggeri. LÄS MER

 3. 3. Kriminalisering av filmad prostitution - En uppsats avseende det rättsliga förhållandet mellan pornografi och prostitution

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Stark; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; prostitution; pornografi; radikalfeminism; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I dagsläget regleras såväl prostitution som pornografi inom ramen för brottsbalkens bestämmelser. Skillnader föreligger dock med hänsyn till vilka intressen som ansetts skyddsvärda och vilket behov av kriminalisering som enligt lagstiftaren ansetts föreligga. Endast prostitution är i dagsläget kriminaliserat i svensk rätt. LÄS MER

 4. 4. Prohibition till varje pris? - En analys av den svenska kontrollen av nätdroger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Björklund; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikastrafflagen reglerar tillsammans med andra relevanta lagar, exempelvis smugglingslagen, den straffrättsliga kontrollen av narkotika. NSL har sedan införandet 1968 genomgått ändringar, samtliga i straffskärpande riktning. LÄS MER

 5. 5. Konsumtionsförbudet - En analys av kriminaliseringens lämplighet och bestraffningens rättfärdigande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Grudén; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera argumentationen bakom kriminaliseringen av eget bruk av narkotika, det så kallade konsumtionsförbudet, vilket utgör en del utav brottet ringa narkotikabrott som återfinns i 2 § Narkotikastrafflagen. För att analysera lagstiftarens argumentation i förarbetena ges i uppsatsen en rättsfilosofisk bakgrund till kriminaliseringens och bestraffningens rättfärdigande. LÄS MER