Sökning: "kriminalitet bland ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden kriminalitet bland ungdomar.

 1. 1. Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olle Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Upbringing; Sports pedagogy; Preventive measures; Socialization theory; Fostran; Idrottspedagogik; Preventiva insatser; Socialisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Medias konstruerande av den passande eleven : En kritisk diskurspsykologisk studie om kläders betydelse för elevens identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cornelia Carstedt; Jennifer Evelönn; [2021]
  Nyckelord :kritisk diskurspsykologi; tolkningsrepertoarer; subjektspositioner; ideologiska dilemman; identitet; klädkoder; elever; kriminalitet;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett samhällsproblem i Sverige samtidigt som dagens mode och musik inspireras av gängkriminaliteten. Samhällets oro är att ungdomar ska influeras av gängkriminaliteten. LÄS MER

 3. 3. Kriminella ungdomar eller ungdomar i kriminalitet? : En kvalitativ studie om orsaker till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Olsson; Rima Madani; [2020]
  Nyckelord :criminal youth; juvenile delinquency; causes of crime; preventive work; social workers; kriminella ungdomar; ungdomskriminalitet; orsaker till kriminalitet; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : This interview study presents what social workers consider contributes to young people entering a criminal lifestyle. The purpose is to discover which risk and protective factors social workers think influence whether or not youth develop criminal behavior (both in their environment and in themselves) and how one can help youth who are already involved in crime. LÄS MER

 4. 4. Främja eller förebygga?- En studie om fritidsgårdars roll i utsatta områden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Carlsson Theander; Theodor Crawford; [2020]
  Nyckelord :fritidsgårdar; kriminalitet; särskilt utsatta områden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste åren har debatten kring den kriminella verksamheten i utsatta områden växt sig större och större. I denna debatt diskuteras bland annat hur samhället ska komma åt roten till problemet. LÄS MER

 5. 5. BRISTANDE SOCIALA BAND OCH KRIMINALITET : ’’Om någon sa till mig du får vinna på lotto hundra miljoner, eller lyckas med ett rån på 50 miljoner. Jag hade valt rånet ’’. -Anonym

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amani Elfarran; Nada Elfarran; [2019]
  Nyckelord :Kriminalitet; segregation; sociala band; sociala konsekvenser; livsvillkor;

  Sammanfattning : Kriminalitet bland ungdomar är ett förekommande problem i dagens samhälle. Denna uppsats redogör för vilka motiv som lett åtta före detta kriminella män från Vivalla i Örebro till en kriminell livsstil. LÄS MER