Sökning: "kriminalitet droger"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden kriminalitet droger.

 1. 1. Vad leder till ett liv av kriminalitet och hur lämnar man det?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martin Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Kriminell karriär; yrkeskriminell; droger; rehabilitering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilka faktorer som gör att personer med ett långt kriminellt förflutet lyckas lämna det livet bakom sig. Uppsatsen har även ett delsyfte, vilket är att belysa vilka gemensamma nämnare som gör att personer påbörjar en kriminell bana. LÄS MER

 2. 2. Strulputte eller gangster? : En kritisk diskursanalys av hur två artister positioneras i relation till ansvarstagande, droger och kriminalitet i programmet Malou efter tio.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Beatrice Eriksson; Olivia Qviberg; [2020]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; group formation; social representations; power relations; responsibility; Malou after ten; Kritisk diskursanalys; gruppbildning; sociala representationer; maktrelationer; ansvar; Malou efter tio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stigma, skam och droger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Gahnström; Dante Stolt; [2020]
  Nyckelord :Stigma; Neutraliseringstekniker; Narkotika; Missbruksvård; Cannabis; Droger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. LÄS MER

 4. 4. Att upphöra med kriminalitet : En kvalitativ studie av livsstilskriminellas resa mot en livsstilsförändring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hedman; Olivia Johansson; [2019]
  Nyckelord :livsstilskriminell; missbruk; sociala band; vändpunkt; rock bottom; känsla av sammanhang; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : I denna studie har fyra före detta livsstilskriminella intervjuats för att ta reda på vad som föranledde deras beslut att upphöra med en kriminell livsstil, hur respondenternas resa mot förändring sett ut samt vilka avgörande faktorer som funnits under processens gång.  Det är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har gjorts med personer som själva identifierat sig som före detta livsstilskriminella. LÄS MER

 5. 5. Vad och vilka har betydelse? : en studie om att sluta med kriminalitet och bli drogfri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Chorin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :missbruk; kriminalitet; identitet; socialt umgänge; behandling; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att besvara vad det är som kan få en livsstilskriminell att sluta med kriminalitet och bli drogfri. Vidare vilken betydelse närstående och socialt umgänge kan spela för att detta ska ske samt vilken påverkan relationer i behandling kan ha på behandlingsresultatet. LÄS MER