Sökning: "kriminalitet frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden kriminalitet frågeställningar.

 1. 1. Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olle Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Upbringing; Sports pedagogy; Preventive measures; Socialization theory; Fostran; Idrottspedagogik; Preventiva insatser; Socialisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. BARN SOM BEFINNER SIG I RISKZONEN, ELLER SOM REDAN ÄR AKTIVA I KRIMINALITET : EN KVALITATIV STUDIE, UR ETT MYNDIGHETSPERSPEKTIV

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rebecca Larsdotter Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Socialtjänsten; samverkan; barn och kriminalitet; normbrytande- och kriminellt beteende; risk- och skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Föreliggande studie har en kvalitativ ansats, där syftet är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka och belysa socialsekreterares uppfattning av samverkans betydelse för barn som befinner sig i riskzonen, eller som redan är aktiva i kriminalitet. Även uppmärksamma eventuella hinder och framgångsfaktorer i socialtjänstens samverkan med centrala aktörer såsom föräldrar, skola och polis. LÄS MER

 3. 3. Hyllade artister och kriminella rappare : En diskursanalys av hur svensk media relaterar gangsterrap till brottsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Stina Lundskog; Lena Pettersson; [2021]
  Nyckelord :media; diskurs; gangsterrap;

  Sammanfattning : Gangsterrap och dess eventuella kopplingar till kriminalitet har under senaste tiden varit omskrivet och omdebatterat i svensk media. Studiens syfte har varit att analysera hur svensk media framställer gangsterrap som ett fenomen relaterat till brottsutveckling samt vilka konsekvenser en sådan framställning kan innebära. LÄS MER

 4. 4. Inte en kvinna till : En empirisk studie gällande korrelationen mellan arbetslöshet och grov kvinnofridskränkning i svenska kommuner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Stålhane; Ines Delilovic; [2021]
  Nyckelord :Grov kvinnofridskränkning; arbetslöshet; kriminalitet; nyttomaximering; fixed effects;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker en eventuell korrelation mellan arbetslöshet och antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning i samtliga svenska kommuner. Frågeställningar som ska besvaras är “Finns det en korrelation mellan arbetslöshet och antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning?” samt “Vad kan ett eventuellt samband bero på, för kvinnlig respektive manlig arbetslöshet?”. LÄS MER

 5. 5. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER