Sökning: "kriminalitet i förort"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kriminalitet i förort.

 1. 1. Our Concrete: A New City Hall for Gottsunda, Uppsala

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Petronella Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Gottsunda; Uppsala; Stadshus; Betong; City hall; Concrete;

  Sammanfattning : Gottsunda is a suburb to Uppsala where the settlement first and formost consits of multi-dwelling units built as a part of the Million Programme, surrounden by forest and with a large mall in the middle of it. Today the area is classified as ”an especially liable area” with high levels of unemployment and criminality. LÄS MER

 2. 2. Värmeverket : - ett ungdomens kulturhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jonas Bäck; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; heating plant; Bredäng; culture house;

  Sammanfattning : Temat för projektet är social hållbarhet, för vilken bostadssegregation har blivit en alltmer kritisk faktor, eftersom vi idag ser hur bostadsområden blir alltmer uppdelade. En uppdelning vilken inte bara är socialekonomisk, som tidigare, utan även etnokulturell. LÄS MER

 3. 3. Ett eget rum : En kvalitativ studie om nattvandrande invandrade kvinnor i förorten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Madeleine Söder; Intisar Morabet; [2019]
  Nyckelord :Immigrant women; organization; night walk; suburb; civil society; social capital; Invandrade kvinnor; organisering; nattvandring; förort; civilsamhälle; socialt kapital.;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige finns invandrade kvinnor som har organiserat sig genom att ingå i nätverk för att dags- och nattvandra i sitt bostadsområde. I samhället existerar stereotypa föreställningar att “invandrarkvinnor” är lågutbildade hemmafruar med många barn. LÄS MER

 4. 4. Från framtidsutopi till no go zone : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av konstruktionen av förorten i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressenoch Aftonbladetmellan 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sandra Åhman; [2019]
  Nyckelord :no go-zoner; förort; särskilt utsatta områden; journalistik; stigmatisering; kritisk diskursanalys; Fairclough; Rinkeby; Tensta;

  Sammanfattning : Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av de platser som benämns som no go-zoner i artiklarna. Uppsatsen behandlar tryckta artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressenoch Svenska Dagbladetunder en fyraårig period, 28 oktober 2014 till 28 oktober 2018. LÄS MER

 5. 5. Berättelser från förorten : Förskollärares berättelser om att arbeta i särskilt utsatta områden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Astrid Nilsen Schaub; [2018]
  Nyckelord :Särskilt utsatta områden; Kriminalitet; Kultur; Subkulturer; Normer; Parallella samhällen; Isolering; Identitet; Förskollärare; Förskola; Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori; Mångfald; Förort;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och diskutera förskollärares upplevelser av att arbeta i förskolor som är belägna i särskilt utsatta områden i Stockholms län. Studiens metodval är kvalitativa intervjuer av sju förskollärare i fem kommunala förskolor, materialet har analyserats med stöd av Urie Bronfenbrenners utvecklings­ekologiska teori. LÄS MER