Sökning: "kriminallitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kriminallitet.

 1. 1. Does experiencing intimate partner violence predict delinquency in adolescents?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cathrine Vikergård; Anneli andersson; [2014]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Maltreatment; Adolescents; Delinquency.; Våld i parrelationer; Misshandel; Ungdomar; Kriminallitet.;

  Sammanfattning : Children exposed to intimate partner violence (IPV) and/or maltreatment have a higher risk for developing delinquent behavior. This study examines these problems using secondary data which consisted of 150 adolescents in ages 12-18. All participants received treatment for alcohol and/or drug use at clinic centre at the time. LÄS MER

 2. 2. Kriminalvårdens rehabilitering : Om viljans betydelse för att förhindra återfall i brott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Sofie Larsson; [2008]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Genom historien har frågorna om hur man får människor till att inte begå brott, hur man bäst straffar en brottsling och hur man får brottslingen att inte begå brott igen diskuterats intensivt. Om man tittar tillbaka i historien har kroppsbestraffning och dödsstraff varit de centrala straffmetoderna. LÄS MER

 3. 3. Barnperspektivet i sociala barnavårdsutredningar : en kvalitativ analys av barnperspektivsdiskursen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicolina Fransson; [2003]
  Nyckelord :Sociology; Sociologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige grundas lagstiftning av barns rättigheter på FNs Barnkonvention. Med ratificerandet av FNs Barnkonvention följer skyldighet att se till att barnens bästa alltid kommer i första hand. Barn har rätt till liv och utveckling, att säga sin mening och att få den respekterad. LÄS MER