Sökning: "kriminalpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet kriminalpolitik.

 1. 1. Brott och straff : En kvalitativ studie om hur straffrättsåtgärder motiveras av politiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ahmed Omarin; Belindah Taapopi; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; kriminalpolitik; partipolitik;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har svensk politik präglats av såväl straffutvidgningar som straffskärpningar. Detta är något som står i bjärt kontrast mot den förhållandevis återhållsamma straffpolitik som Sverige historiskt sett har fört. Forskning tyder emellertid på att strängare straff kan få oönskad effekt. LÄS MER

 2. 2. Hur det personliga blev politiskt. En innehålls- och begreppsanalys av Socialdemokraternas kriminalpolitik 1970-2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Sillrén; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; kriminalpolitik; begreppshistoria; innehållsanalys; valmanifest; feminism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att analysera utvecklingen av Socialdemokraternas retorik i kriminalpolitiska frågor genom att placera den i en historisk kontext. Arbetet bygger på en studie av partiets valmanifest under perioden 1970-2018. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Patricia Jonsson-Lindberg; Anna Elers Zander; [2019]
  Nyckelord :constructions of culprits; criminal policy; critical discourse analysis; labelling theory; critical criminology; konstruktioner av brottslingar; kriminalpolitik; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; kritisk kriminolog;

  Sammanfattning : Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis. The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. LÄS MER

 4. 4. Social och situationell prevention i praktiken : En studie om Skellefteå och Ekerö kommuns lokala brottsförebyggande arbete med barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Isabel Lundmark; Jennie Myrén; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; kriminalpolitik; social prevention; situationell prevention; kriminologi; kommunpolitik;

  Sammanfattning : Den kriminalpolitiska debatten kring ungdomsbrottslighet är ständigt pågående och många olika lösningar diskuteras. Kommunerna måste ta ett stort ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet och hur kommunerna ser på problematiken blir därför avgörande för hur de använder sina resurser för att arbeta brottsförebyggande. LÄS MER

 5. 5. Straffet för mord : Frågor om bestraffningsideologier, kriminalpolitik och maktbalans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Caverius; [2019]
  Nyckelord :Mord; Straff; Kriminalpolitik;

  Sammanfattning : This thesis analyses the punishment for murder. During the 16th and 17th centuries Swedish punishment was brutal and death penalty was a normal sentence. In modern days sentencing in Sweden has become more moderate with fines and imprisonment as the severest forms of penalties. LÄS MER