Sökning: "kriminalrätt"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kriminalrätt.

 1. 1. Medverkansansvarets räckvidd : I gränslandet mellan BrB 23:4 och BrB 23:6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Berg von Linde Elias; [2018]
  Nyckelord :Criminal law; participation in crime; straffrätt; kriminalrätt; medverkansläran; underlåtenhet; underlåtenhet att avslöja brott; underlåtenhet att förhindra brott; medverkan till brott; främjande av brott; främjare; organiserad brottslighet; garantställning; medhjälp; anstiftan; medgärningsman; uppsåt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lilla blåljusutredningen : En undersökning om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa yrkesgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ludvig Wiröstrand; [2017]
  Nyckelord :blåljuspersonal; blåljusutredning; blåljusutredningen; förstärkt skydd; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; våldsamt motstånd; polis; ambulans; ambulanspersonal; räddningstjänst; räddningstjänstpersonal; brandkår; brandmän; ordningsvakt; ambulanssjuksköterska; sjuksköterska; taxichaufför; tjänsteman; tjänstemän; myndighetsutövning; myndighetsutövare; tjänsteutövning; yrkesgrupp; yrkesgrupper; straffrätt; polisrätt; kriminalpolitik; kriminalrätt; kriminalisering; stenkastning; särskilt utsatta områden; särskilt utsatt område; utanförskapsområde; utanförskapsområden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Provokativa åtgärder och den enskildes rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emmie Somehagen; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; kriminalrätt; straffprocessrätt; provokation; bevisprovokation; brottsprovokation; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I artikel 6 av EKMR fastställs rätten till en rättvis rättegång. Denna rättighet hotas när polis eller annan brottsutredande myndighet vidtar så kallade provokativa åtgärder. EKMR inkorporerades i svensk rätt genom en bestämmelse i regeringsformen (1974:152). Här uttrycks att svensk lag inte får meddelas i strid mot EKMR. LÄS MER