Sökning: "kriminalroman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kriminalroman.

 1. 1. Sechs rote Kreise. Sechs Entführungen. : Eine Untersuchung zur Spannung im Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anna Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kinderliteratur; Ich-Erzähler; Kriminalroman Detektivroman; Spannung; Makrospannung; Informationsmangel; Ungewissheit; Gefühl;

  Sammanfattning : This thesis provides an analysis of the creation of suspense in the German children’s book Rico, Oskar und die Tieferschatten (The Spaghetti Detectives), written by Andreas Steinhöfel. The study offers extracts from the novel that contribute to creating suspense. LÄS MER

 2. 2. Natur als Kulisse? : Eine ökokritische Untersuchung des Schweden-Krimis Totenleuchten von Klara Nordin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ulrika Lindroth; [2017]
  Nyckelord :Ökokritik; Heimat; Kriminalroman; Schwedenkrimi; Natur; Identitätsbildung;

  Sammanfattning : This essay examines the novel Totenleuchten (2014) written by a German author under the pseudonym Klara Nordin. The main question in the essay is which functions the nature has in addition to the in popular literature so common function as merely a back drop to the plot. LÄS MER

 3. 3. "Ibland går det ont" : En undersökning av gärningsmannen i svensk kriminallitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tobias Rogbrant; [2017]
  Nyckelord :Kerstin Ekman; Maj Sjöwall; Per Wahlöö; Händelser vid vatten; Polis polis potatismos!; deckare; kriminallitteratur; kriminalroman; samhällskritik; gärningsman; litteratursociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den vidunderliga Carl-Johan Vallgrens historia : en textanalys av två romaner ur ett författarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johannes Lejfalk; Tobias Båth; [2016]
  Nyckelord :Metaforanalys; LIX; OVIX; Carl-Johan Vallgren;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt två av Carl-Johan Vallgrens romaner, varav en är en genrelös sådan (med detta menar vi en roman som inte är förankrad i gängse normer vad gäller genrelitteratur) och den andra en kriminalroman. Romanerna i fråga är Den vidunderliga kärlekens historia (2002) och Skuggpojken (2013). LÄS MER

 5. 5. Feminismen i en psykologisk kriminalroman. : En genusteoretisk stickprovskontroll.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Larsson; [2016]
  Nyckelord :Irigaray. Deckare. Camilla Grebe. Populärkultur. Feminism. Ge’nusteori. Naomi Shor. Simone de Beauvoir. Joanna Hodge. Heuristisk metod. Janice Radway. Romantik.;

  Sammanfattning : En genusteoretisk stickprovskontroll. Uppsatsen genomlyser Camilla Grebes Älskaren frånhuvudkontoret ur ett genusteoretiskt perspektiv med focus på Luce Irigaray teorier.Inledningsvis presenteras Luce Irigaray övergripande och hennes arbete ställs i relation tillSimone de Beauvoirs. LÄS MER