Sökning: "kriminalvård"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet kriminalvård.

 1. 1. Fri information åt alla? : En textanalys av hur fängelse- och häktesbibliotek framställs i bibliotekssektorns branschtidskrifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linn Reinhold; [2019]
  Nyckelord :Fängelsebibliotek; häktesbibliotek; informationsfrihet; censur; rehabilitering; social rättvisa; kriminalvård; bibliotek;

  Sammanfattning : Does the freedom of information apply to delinquents? According to Swedish law, prisoners and detainees should have access to library services comparable to public libraries. However, this is not the case since there is specific literature not allowed in prison. LÄS MER

 2. 2. En rättssäker Kriminalvård? - Kriminalvårdens verksamhet i anstalt ur ett rättsstatligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Svensson; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättssäkerhet; kriminalvården; anstalt; rättsstatlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There are approximately 4 100 people incarcerated in Swedish prisons. They are in the custody of The Swedish Prison and Probation Service (SPPS). SPPS is the authority in charge of the correctional institutional treatment of offenders. LÄS MER

 3. 3. Att vara flexibel i metoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anton Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :frivårdsinspektörer; standardiserade metoder; handlingsutrymme; professionalitet; Kriminalvård;

  Sammanfattning : Rasmusson, A & Sjöholm, T. Att vara flexibel. En inblick i standardiserade metoders påverkan på frivårdsinspektörer. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Medföljande barn till frihetsberövade mödrar i anstalt : En kvalitativ studie med syfte att undersöka kriminalvårdens syn på barnperspektivet inom kriminalvården samt samverkan med socialtjänsten gällande medföljande barn i anstalt.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olivia Assarsson; Anna Lindström; Pernilla Sandqvist; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; barnperspektiv; frihetsberövade mödrar; kriminalvård; anstalt; socialtjänst; anknytning; närhetsprincipen;

  Sammanfattning : Studien avser att belysa kriminalvårdens syn på barnperspektivet gällande medföljande barn med sin frihetsberövade mamma i anstalt. Vidare avser studien att belysa samverkan mellan kriminalvården och socialtjänsten i dessa ärenden, utifrån barnets bästa. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till sin frihetsberövade förälder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Johansson; Linda Enbuske; [2018]
  Nyckelord :frihetsberövade föräldrar; barn; barnkonventionen; anknytning; kriminalvård; barnombud;

  Sammanfattning : Sverige har idag ca 30 000 barn där en förälder är frihetsberövad. Kriminalvårdens övergripande ansvar är dels att minska brottsligheten men också att öka tryggheten hos samhällsmedborgarna. LÄS MER