Sökning: "kriminell livsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden kriminell livsstil.

 1. 1. ''Känslan i brottet!'' En narrativ analys av ex kriminella unga mäns drivkraft till involvering i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Dina Kumait; [2018]
  Nyckelord :Drivkraft; Maskulinitet; Tillhörighet; Status; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har de skett en avsevärd ökning av brott som begås av unga män i Sverige. Från stöld till rån med våld fortsätter brott att vara en ständig hot mot samhället. LÄS MER

 2. 2. ”En gnista släcker dom” : En socialpsykologisk intervjustudie om grundläggandet och avslutandet av en kriminell livsstil samt myndigheters påverkan på möjligheten att avsluta den

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustaf Lian; [2018]
  Nyckelord :Tidigare livstidskriminella; Myndigheter; Orsaker till brottslighet;

  Sammanfattning : Anledningarna till varför en individ inleder en kriminell livsstil kan vara många likaså anledningarna till varför en individ avslutar den. Syftet med denna studie är att undersöka hur en kriminell livsstil kan etableras och avslutas samt vilken påverkan myndigheter upplevs ha för individens möjlighet att lämna den kriminella livsstilen. LÄS MER

 3. 3. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. En tuff väg tillbaka : En kvalitativ studie om före detta kriminellas perspektiv på inkludering i samhället.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Soumaya Beji; Shano Hassan; [2018]
  Nyckelord :Biografiskt lärande; före detta kriminella; inkluderingsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att skildra före detta kriminellas perspektiv på inkluderingsprocessen till samhället efter att ha varit frihetsberövad. Denna kvalitativa undersökningen har en pedagogisk utgångspunkt där resultatet har analyserats utifrån en läroteori; det biografiska lärandet. LÄS MER

 5. 5. En kriminell livsstil från insidan : En kvalitativ intervjustudie om före detta kriminellas upplevelser och erfarenheter av en kriminell livsstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Kevin Wallin; Johan Ståleberg; [2018]
  Nyckelord :Offenders; deviance; social bonds; criminal lifestyle; Social Sciences;

  Sammanfattning : A criminal lifestyle from within The aim of this study was to create an understanding of earlier offenders. Specifically the aim has been to examine the life of offenders from their childhood to today on how they see themselves on their earlier criminal life. LÄS MER