Sökning: "kriminella grupperingar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kriminella grupperingar.

 1. 1. “Alla har ett ansvar men man ska inte gå ensam” : En kvalitativ studie om avhopparverksamheters arbete för att förebygga återfall i grova brott och återrekrytering till kriminella grupperingar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madeleine Björnfoth; William Folkö; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :kriminella grupperingar; återrekrytering; avhopparverksamheter; avhopp; motivation; återfall; uppföljning;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien syftade till att undersöka hur avhopparverksamheter i Sverige verkar för att underlätta en individs avhopp från kriminella grupperingar, och hur dessa verksamheter arbetar uppföljande med individer som annars riskerar att återfalla i grova brott och återrekryteras. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetar på olika myndighetsdrivna och icke-myndighetsdrivna avhopparverksamheter. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsgörande i processen att lämna en kriminell gruppering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Moa Olsson; Robyn Åhlin; [2022]
  Nyckelord :Masculinity; desistance; criminal groups; supporting organization; Maskulinitetsgörande; lämna; kriminell gruppering; stödverksamhet;

  Sammanfattning : I detta kvalitativa arbete undersöktes om och, i sådana fall, på vilket sätt maskulinitetsgörande kunde påverka processen att lämna en kriminell gruppering och den kriminella livsstilen, samt hur arbetet i stödverksamheter förhöll sig till maskulinitetsgörande. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med sju individer från stödverksamheter som hade insyn i arbetet att hjälpa individer att lämna kriminella grupperingar samt insyn i processen att lämna kriminella grupperingar. LÄS MER

 3. 3. Nätverksbryggan : En fallstudie av en central möjliggörare kopplad till organiserad brottslighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Dastan Said; [2022]
  Nyckelord :centrala möjliggörare; organiserad brottslighet; penningtvätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att analysera en central möjliggörare med kopplingar till den organiserade brottsligheten. Mer specifikt har dennes länkar till olika kriminella nätverk kartlagts och dennes möjliggörande roll för kriminella grupperingar analyserats. LÄS MER

 4. 4. Insatser för att rädda liv : En kvalitativ intervjustudie om projektet Sluta skjut i Malmö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Rosenblom Petersson; Ayda Khabbazi Zowj; [2021]
  Nyckelord :Group Violence Intervention; stop shooting campaign; collaboration; crime prevention; interviews; Group Violence Intervention; Sluta skjut; samverkan; brottsprevention; intervjuer;

  Sammanfattning : In 2017, an average of one person a month was shot dead in Malmö. Authorities in Sweden stated that more serious violence linked to criminal groups is increasing and measures are being implemented. Malmö's strategy was then to implement a method from the USA called GVI (Group Violence Intervention). LÄS MER

 5. 5. Det krypterade närverket EncroChat : En kvalitativ intervjustudie av integritetsförhandlingens inverkan på  kommunikationsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ellenor Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :digital övervakning; media; integritet; anonymitet; hacking; datalag; kommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har kommit att omfamna mänsklig kommunikation och vardag i en form som gör att det mesta vi företar oss lämnar spår i form av avläsbara data. I diskursen kring integritet och övervakning omtalas ofta konflikten mellan kommersiella intressen och individens rätt att förvalta och skydda sin data. LÄS MER