Sökning: "kriminella kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kriminella kvinnor.

 1. 1. "Jag lyckades inte i rollen som den duktiga flickan" : En kvalitativ studie om tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser och upplevelser av kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Romina Zojaji; Robar Salah; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; kriminalitet; missbruk; sociala band; stämpling; identitet; stigmatisering; och roller.;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser. Med utgångspunkt i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tar vi reda på hur kvinnorna påbörjade deras kriminalitet och hur de lyckades avsluta den kriminella perioden. LÄS MER

 2. 2. DE (O)SYNLIGA KVINNORNA EN LITTERATURÖVERSIKT OM HUR KVINNORS KRIMINELLA KARRIÄRER UPPHÖR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Endrina Krasniqi; Janica Sini Syrjälä; [2020]
  Nyckelord :desistance; identitet; kriminella karriärer; kvinnor; litteraturöversikt; moderskap; mognadsprocess; vändpunkter; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturöversikt är att sammanställa och granska tidigare forskning, gällande vilka olika vändpunkter som resulterar i att kriminella kvinnor väljer att sluta begå brott (desistance). Laub & Sampson talar om hur äktenskap, anställning, fängelse eller tjänstgöring inom militären är vanliga faktorer som benämns påverka individer på olika sätt. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla faktorer för att lämna en kriminell livsstil

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att upphöra med brott är oftast en komplicerad process där många lätt återfaller i brott. Syftet med studien var att med teoretisk utgångspunkt i self-efficacy och age-graded theory of informal social control undersöka vad före detta kriminella individer upplever har varit betydelsefulla faktorer för att lämna kriminalitet. LÄS MER

 4. 4. “Livet vi lever är jettat, därför många vill testa. Jalla, kom testa, ra-ta-ta-ta från en Tesla” : En tematisk och språklig innehållsanalys om gangsterrapens normalisering och uppmuntran av kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Nathalie Lundqvist; Olivia Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Gangsta rap; song lyrics; criminality; power; hegemony; objectification of women; Gangsterrap; låttexter; kriminalitet; makt; hegemoni; objektifiering av kvinnor;

  Sammanfattning : The gangsta rap has topped the Swedish music charts in recent years and the controversial message of the music genre has led people in the community to question what the gangsta rap message convey. The purpose of the study is to investigate how a normalization and encouragement of crime are characterized in the contemporary song texts, and how men and women are portrayed in connection with the power aspects of society. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors väg ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ragna Påhlsson; Frida Larsson Sivard; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Faktorer; Kriminell livsstil; Kvinnor; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur processen till desistance ser ut för kvinnor som haft en kriminell livsstil. Vidare har syftet varit att bidra med ökad förståelse kring faktorer och vändpunkter kring kvinnors desistance som har varit av relevans. LÄS MER