Sökning: "kriminogena faktorer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kriminogena faktorer.

 1. 1. Utsatthetens mönster. En studie om ungdomars utsatthet för våld och stöld i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Agnes Svensson; [2015]
  Nyckelord :Sociala band; Genus; Situationell handlingsteori; Stöld; Ungdomar; Utsatthet; Våld;

  Sammanfattning : Ungdomar rapporterar i en högre utsträckning än övriga befolkningen att de har blivit utsatta för brott. Trots detta bygger studier mestadels på att kartlägga vuxnas upplevelser av utsatthet. LÄS MER

 2. 2. Att få ett jobb har betytt mycket : En kvalitativ brukarutvärdering av Krami

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johan Engh; [2014]
  Nyckelord :Krami; User evaluation; what works; criminality; employment; Krami; Brukarutvärdering; Vad hjälper; Kriminalitet; Arbete;

  Sammanfattning : In this qualitative user evaluation, users from the Krami-programme in Borlänge have been interviewed on what they consider to have been positive changes in their social situation after participating in the programme. The respondents also point out factors in the programme that have supported these changes. LÄS MER

 3. 3. Kärnan i förändring. : En litteraturöversikt avseende ungdomar i behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elias Sheikh; [2011]
  Nyckelord :Kriminogena behov; icke-specifika faktorer; specifika faktorer; riskfaktorer; be-handlingsallians; ungdomar; behandling; antisocialt beteende;

  Sammanfattning : Det finns betydande svårigheter i att urskilja vad det är som gör att en behandling fungerar. Behandlingsutfallet påverkas av olika faktorer och beroende på vilken infallsvinkel behandlingen har, antas olika angreppssätt. LÄS MER