Sökning: "kriminologi brott"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kriminologi brott.

 1. 1. Att förstå ungdomsbrottslighet med individen i fokus : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sara Badali; [2021]
  Nyckelord :juvenile delinquency; psychosocial risk factors; family; peer pressure; absenteeism; ADHD; ungdomsbrottslighet; psykosociala riskfaktorer; familj; grupptryck; skolfrånvaro; ADHD; psykiska bekymmer; uppfostran; relationen mellan förälder och barn; utvecklingspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en litteraturstudie undersöka psykosociala riskfaktorer till ungdomsbrottslighet. Riskfaktorer som undersöks är individuella attribut, familjeförhållanden, individens egna psykiska förutsättningar, betydelsen av skolgång samt vänner och grupptillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Är längre fängelsestraff den rätta vägen att gå? : En kvalitativ studie om kriminalvårdsanställdas syn på fängelsestraff

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Julia Edberg; Matilda Ström; [2021]
  Nyckelord :Criminal policy; Longer prison sentences; Prison officer; Punishment; Kriminalpolitik; Kriminalvården; Längre fängelsestraff; fängelsestraff;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är att den kriminalpolitiska debatten präglades av samhällsmedborgarna och att få hade pratat med de som jobbade med verkställande av straff. Syftet blev att undersöka hur kriminalvårdsanställda såg på längre fängelsestraff samt om deras inställning skiljde sig från allmänhetens. LÄS MER

 3. 3. Street-racing: Snabbt och vårdslöst : En fallstudie i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Markus Brodén; Fredrik Ranby; [2021]
  Nyckelord :Case Study; Crime-preventive measures; Helsingborg; Qualitative; Prevention; Street-race; Brottsförebyggande åtgärder; Fallstudie; Helsingborg; Kvalitativ; Prevention; Street-race;

  Sammanfattning : Street-racing är ett världsomspännande och växande fenomen, som är en källa till mycket nöje för de deltagande, men samtidigt orsakar åtskilliga dödsfall och skador på både person och egendom varje år. I Sverige innebär de medföljande problemen med street-racing framför allt brott mot trafikförordningen och andra trafikrelaterade lagar, samt den fara det utgör för både förare, åskådare och allmänheten. LÄS MER

 4. 4. “GO FOR THE MONEY” : - EN MÅL-PROCESSUTVÄRDERING AV OPERATION KLÖVER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Dorentina Bahtiri; Blerta Murici; [2021]
  Nyckelord :Crime-fighting; Crime prevention; Goal-process evaluation; Inter-agency collaboration; Police operations; Brottsbekämpande; Brottsförebyggande; Myndighetssamverkan; Mål-processutvärdering; Polisiära insatser.;

  Sammanfattning : Regeringsuppdraget Tillsammans mot brott har ökat prioriteringen av och intresset i myndighetssamverkan. Detta utgör bakgrunden till Operation Klöver där åtta olika aktörer var involverade; Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogden, Arbetsmiljöverket, Miljöförvaltningen, Skatteverket, Räddningstjänsten Nordväst samt Försäkringskassan. LÄS MER

 5. 5. Risk, oro och utsatthet : En kvantitativ studie om direkt och indirekt utsatthet för brott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Joakim Lundqvist; Moa Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Direct and indirect exposure to crime; lifestyle theory; routine activities theory; Direkt och indirekt utsatthet för brott; livsstilsteori; rutinaktivitetsteori;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine concern and exposure to crime in relation to the individual’s close relative’s/close friend's exposure to crime. Two binary logistic regressions were used based on data from a crime survey done by the Swedish National Council for Crime Prevention. LÄS MER