Sökning: "kriminologi brott"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kriminologi brott.

 1. 1. "Det är ändå den här verkligheten vi lever i och även i den verkligheten tror jag inte att en lynchmobb är rätta svaret" : En kvalitativ intervjustudie om att skriva ut misstänkta gärningspersoners namn på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Asta Bergvall Rydén; Linn Ferm Näsman; [2020]
  Nyckelord :social media; credibility; inequality; labeling; perpetrator; sociala medier; trovärdighet; ojämlikhet; stämpling; gärningsperson;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera hur män och kvinnor i 25-30 årsåldern reagerar på olika brottsanklagelser som sker på sociala medier. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med fem individer. LÄS MER

 2. 2. Det är ju ett brott! : En kvalitativ intervjustudie om att bemöta barriärer för att polisanmäla våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sandra Hedenberg; Anna Qureshi; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner abuse; propensity to report; ideal victim; victim blaming; normalization process; Våld i nära relationer; anmälningsbenägenhet; ideala offer; victim blaming; normalisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur intervjudeltagare verksamma inom för studien relevanta organisationer och myndigheter resonerade angående barriärer för polisanmälan som kvinnor kan uppleva vid våld i nära relation. Vidare var syftet att diskutera hur intervjudeltagarna såg på sin roll att öka anmälningsbenägenheten genom att underlätta för kvinnorna att överkomma dessa barriärer. LÄS MER

 3. 3. Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Helena Hellqvist; [2020]
  Nyckelord :Restorative justice; victim offender mediation; young offenders; crime victims; mediators.; Reparativ rättvisa; medling vid brott; unga lagöverträdare; brottsoffer; medlare.;

  Sammanfattning : Victim offender mediation is practiced to less extent in Sweden despite the method being a statutory municipal obligation. Recommendations from the existing research is to investigate the identified problems of mediation. LÄS MER

 4. 4. För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2020]
  Nyckelord :kriminologi; tv-serie; seriemördare; innehållsanalys; populärkultur; socialisation; sociala band; den ideala förövaren; hegemonisk maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. LÄS MER

 5. 5. Nospatrullen – hundägares möjlighet att uppmärksamma och förebygga brott : En kvalitativ intervjustudie om NOS-medlemmars inställning till att arbeta brottspreventivt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Matilda Funke Jansson; Anna Petersson; [2020]
  Nyckelord :Nosepatrol; NOS-project; Dog owners; Neighborhood watch; The theory of routine activity; Social control; Nospatrull; NOS-projekt; Hundägare; Grannsamverkan; Rutinaktivitetsteorin; Social kontroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att generera en förståelse för hur polisens NOS-projekt kan verka brottsförebyggande. Vi undersökte även hundägare som är delaktiga i projektet och deras inställning till att uppmärksamma och förebygga brott. LÄS MER