Sökning: "kriminologi orsaker"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden kriminologi orsaker.

 1. 1. Problematisk skolfrånvaro – ett problem med många ansikten : Socialtjänstens erfarenheter av samarbete med föräldrar till hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Königsson Wall; Theres Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Cause; cooperation; problematic school absence; social worker; parents; Föräldrar; orsak; problematisk skolfrånvaro; samarbete; socionom;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på socialtjänstens erfarenheter av samarbete med föräldrar till hemmasittande elever samt att undersöka socialtjänstens erfarenheter av orsaker till hemmasittande. Data samlades in genom kvalitativa intervjuer tillsammans med sex socionomer verksamma inom eller på uppdrag av socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Den slopade ungdomsreduktionen : En studie om nyckelinformanters reflektioner om slopandets konsekvenser för framtida brottslighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Emma Edman; Isabelle Eklund; [2023]
  Nyckelord :Attitudes; Consequences; Criminal policy; Legislative change; Youth reduction; Attityder; Ungdomsreduktion; Kriminalpolitik; Konsekvenser; Lagändring;

  Sammanfattning : Studien avser undersöka slopandet av ungdomsreduktionen mellan 18 och 21 år (med ett straffvärde på minst ett års fängelse) och vilka effekter lagändringen kan komma att få för framtida brottslighet. Vidare ämnar aktuell studie att ta reda på vilka attityder till lagändringen som finns hos aktörer som arbetar med ungdomar, kriminalitet och hjärnans utveckling. LÄS MER

 3. 3. ”Från välvilja till våld”: En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lina Gunnarsson; Linda Säll; [2022]
  Nyckelord :Ageism; dementia; domestic violence; elderly; social work; Demenssjukdom; socialt arbete; våld i nära relationer; ålderism; äldre;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att genom yrkesverksammas upplevelser undersöka hur våld i nära relationer mot äldre med demenssjukdom kan yttra sig och vilka möjliga orsaker som kan finnas. Uppsatsen hade en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Problematisk skolfrånvaro : En sammanställning av orsaker och lösningar på individ, interaktions, och strukturnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jacob Zandén Carlström; Berg Anton; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; skolvägran; skolk; hemmasittare; elevhälsa;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har associerats med en rad olika negativakonsekvenser för individen såväl som för familjen, skolan och ävensamhället i stort. Strategierna för att hantera problemet och minska antaletfrånvarande elever är många och varierande. LÄS MER

 5. 5. Nyrekrytering till gängkriminalitet : En studie om arbetet mot nyrekrytering av ungdomar till gängkriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Johanna Persson; Julia Sjölander; Elin Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Brottsförebyggande arbete; Gängkriminalitet; Malmö; Nyrekrytering; Ungdomsbrottslighet;

  Sammanfattning : Nyrekrytering av unga till gängkriminalitet anses vara ett problem i Sverige, men inte minst i dagens Malmö tydliggör polisen. Tidigare internationella studier har gett förklaringar på riskfaktorer dels på individ- men också på social nivå. Dessutom har det redogjorts för orsaker till att nyrekrytering av unga förekommer. LÄS MER