Sökning: "kriminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet kriminologi.

 1. 1. "Bengalen betyder allt för mig" : En kvalitativ studie om svensk ultraskultur och dess drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :André Salazar Fors; Sebastian Gråhns; [2020]
  Nyckelord :Ultras culture; conflict; motivations; Ultraskultur; konflikt; drivkrafter;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the Swedish ultras culture based on subculture theories, it’s motivations and it’s conflict with the police. The ultras culture is a part of football and supporter culture. LÄS MER

 2. 2. Pornografi och aggressioner : En kvantitativ innehållsanalys av aggressioner, förnedrande beteende och samtycke inom populär pornografi bland svenska män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Annelie Landin; Corinne Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Pornography; aggressions; consent; quantitative content analysis; Pornografi; aggressioner; samtycke; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Consuming pornography is common among Swedish men. The content is often problematized in the public debate because of the common reflection of it containing violence against women as well as depicting women as the subordinate gender. LÄS MER

 3. 3. Exploring Drug Practitioners' Perspectives of Roles within a UK and Swedish Drug Treatment Service

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Alistair Waterhouse; [2020]
  Nyckelord :Drug treatment; policies; practice; social constructionism;

  Sammanfattning : This research study aims to draw comparisons on similarities and differences in how drug treatment practitioners perceive and conduct their therapeutic roles working in UK and Swedish drug treatment services. Previous research shows that global ideologies influence national policies that then influence drug treatment practitioners in how they conduct their work. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattas pojkars situation inom hederskulturer där våld och förtryck förekommer? : En studie om hur personal på fritidsgårdar uppfattar pojkars och unga mäns roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Mimmi Carlsson; Elma Norberg; [2020]
  Nyckelord :Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; dubbla roller; rollblandning; pojkar och unga män;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur personal på olika fritidsgårdar ser på pojkarnas och de unga männens situation och roller kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där en kvalitativ innehållsanalys har använts för att koda materialet. LÄS MER

 5. 5. Polisreformen ur lokalpolisers perspektiv : En kvalitativ studie om polisreformens innebörd för lokalpoliser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Ellinor Velander; Narin Rasol; [2020]
  Nyckelord :the police reform; local police officers; the reorganization; Police Authority; polisreformen; lokalpoliser; omorganisationen; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : The aim behind this work was to investigate whether the Police Authority's reorganization in 2015 had any impact on local policing. In order to get an answer to this, 8 local police officers were interviewed in different regions around the country. LÄS MER