Sökning: "kringtjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet kringtjänster.

 1. 1. Hyreslagens flexibilitet på en allt mer flexibel hyresmarknad : Coworkingmedlemskap – ett lokalhyresavtal i fårakläder?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coworking och andra nya former av flexibla kontorslösningar har under flera års tid varit på kraftig uppgång. Fenomenet har expanderat främst i de tätbefolkade storstäderna och ur ett internationellt perspektiv utgör det nu en betydande andel av den kommersiella hyresmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Smarta Elnät – Modell och Marknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Behrang Abbassi; Johannes Hultling; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Smart Grid technology has during the last decade been established as a way to create a greater flexibility on the electricity grid that will be needed as the development moves towards an increased share of renewable primary energy sources in the electricity production. One part of the Smart Grid technology is the ability to shift loads in time, to adapt to either price or emissions, known as Demand Response. LÄS MER

 3. 3. Servicekvalitet för e-handel inom konfektion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Sara Johansson; Frida Johansson; [2012]
  Nyckelord :servicekvalitet; E-A-S-QUAL; service quality; e-business; e-handel;

  Sammanfattning : I och med Internets utveckling och utbredning har fler och fler företag tagit steget in i e-handelsvärlden samtidigt som fler och fler konsumenter har börjat handla via internet. För att bli framgångsrik inom detta område krävs inte bara att man har en eftertraktad produkt utan också att den service som omgärdar produkten uppfyller de förväntningar kunderna har. LÄS MER

 4. 4. Kringtjänster vid fastighetsförmedling : En studie av konsekvenserna med nya fastighetsmäklarlagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2012]
  Nyckelord :Fastighetsmäklarlag; kringtjänster; sidotjänster; sidoverksamhet; fatighetsmäklare; fastighetsförmedling;

  Sammanfattning : Projektet syftar till att klargöra hur den nya fastighetsmäklarlagen ifrån 2011 har mottagits och vilka konsekvenser den har fått för mäklarnas arbete, när det gäller kringtjänster. Mäklarens arbete har inte förändrats på något radikalt sätt. LÄS MER

 5. 5. Vem vill ha ett logistikcentrum? En studie av kringtjänster till en ny kombiterminal i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Forsberg; Maja Wallin; [2011-09-15]
  Nyckelord :Logistikcentrum; kombiterminal; definition; aktörer; Gullbergsvass; Göteborg; aktörers intressen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transportsektorns miljöpåverkan är stor och ett trafikslagsskifte är önskvärt för att få en mer hållbar lösning. Ett sätt att flytta över gods till järnvägen är genom intermodala transporter. Det kräver dock ett effektivt byte av transportslag på en kombiterminal. LÄS MER