Sökning: "kris i organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden kris i organisation.

 1. 1. RÄDDAR EN PROFESSIONELL FÖRVALTNING LIV? Effekterna av förvaltningens organisation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Oskarsson; [2021-06-14]
  Nyckelord :Högre grad av professionalism; politisering; Covid-19; krissituationer;

  Sammanfattning : Coronapandemin prövar hur förvaltningar klarar av att hantera en krissituation. Eftersom tidigare forskning är enig om att professionella förvaltningar är effektivare än politiserade under normala omständigheter, är det rimligt att vi intuitivt drar slutsatsen att det påståendet även ska gälla under krissituationer. LÄS MER

 2. 2. "Sparka honom!" : förtroendekriser i ett nytt medielandskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jacob Hede; Malin Brugge Arelund; [2021]
  Nyckelord :Cancel culture; TV4; kändisar; förtroendekris; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste årens teknologiska utveckling, med sociala medier i spetsen, har stöpt om samtidens medielandskap. En effekt av denna utveckling är att en ny direkthet skapats mellan offentlig person och gemene man. LÄS MER

 3. 3. "Mörka färger säljer typ knappt"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jessicka Roos; Hanna Vult von Steyern; [2021]
  Nyckelord :personlig varumärkning; kriskommunikation; krisrespons; Situational Crisis Communication Theory; Instagram; personal branding; crisis communication; crisis response; Social Sciences;

  Sammanfattning : Personlig varumärkning är ett koncept som innebär att varumärken och dess image till stor del identifieras med en person. Personliga varumärken kommer med stora fördelar, exempelvis att en djupare relation etableras mellan organisation och konsument, vilket kan vara svårt att uppnå för en mer opersonlig organisation. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattande i en intern kris : En studie i erfarenhetsbaserat beslutsfattande under krisrespons

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hiller; Mario Taus; [2021]
  Nyckelord :Beslutsfattande; krishantering; erfarenhet och intuition; igenkänningsprocess;

  Sammanfattning : I en tid där avstånd minskar och globaliseringen stärks ökar riskerna för kriser i organisationer. En organisationskris är en händelse med låg sannolikhet och stor påverkan som hotar organisationens livskraft och kännetecknas av tvetydighet i orsak, verkan och lösningsmedel, samt genom en tro på att beslut måste göras snabbt. LÄS MER

 5. 5. "Man måste bevisa att man inte är kriminell längre" - En kvalitativ studie om före detta kriminellas erfarenheter av sin återintegrering i samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rim El-Malla; Isabel Grzegorczyk; [2021]
  Nyckelord :Reintegration; stigma; authorities; former criminals; KRIS; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to shed light on former criminals' experiences of their own reintegration into society, and to gain a better insight of how social services and probation services has played a part in that process. The study is based on eight semi structured interviews with former criminals’ who are currently active in the organisation KRIS. LÄS MER