Sökning: "kris"

Visar resultat 1 - 5 av 1713 uppsatser innehållade ordet kris.

 1. 1. I huvudet på en ledare : Att leda under makroekonomisk kris i börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niina Nierenburg; Dino Pita; [2023]
  Nyckelord :macroeconomic crisis; crisis management; leadership styles; leadership in crisis; leadership competence; motivation; inspiration;

  Sammanfattning : Background: A changing world requires strong leadership. The pressure can increase in the event of the effects of a macroeconomic crisis in listed companies, as the demands from primarily shareholders increase. When a company is public, mandates within the leadership become even more important. LÄS MER

 2. 2. Ett demokratiskt samtal i kris? : En jämförande studie av deliberativ kvalitet i riksdagen och på Twitter under Coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Färm Bredin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study sets out to compare the deliberative quality of two different forums of discussion, the Swedish parliament (the Riksdag) and the social media platform Twitter, during the covid- 19 pandemic. The study takes deliberative ideals as a theoretical starting point and asks how the deliberative quality of said forums differ. LÄS MER

 3. 3. Bakom de svarta rubrikerna på Klarna - så överlever du en kris och stärker anseendet för varumärket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Karlsson; Caroline Opsahl; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Organisatorisk Resiliens i kris - en uppsats om tillitens roll för organisatorisk styrka och motståndskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Lindgren Mellberg; Pierre Torwald; [2022-02-16]
  Nyckelord :Organisatorisk resiliens; Organisering; Sensemaking; Handlingsnät; Värderingar; Kris; Konstruktivistiskt;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att på ett beskrivande sätt utveckla förståelsen kring begreppet organisatorisk resiliens samt att se på hur kriser påverkar organisationers och människors förståelse och handlande. Nio olika personer på lika många organisationer har intervjuats för insamlandet av det empiriska materialet för att analysera frågan; Hur skapas organisatoriskresiliens i kristid genom den organisering som sker? Resultatet av denna fallstudie visar på att ett brett spektra av handlingar i kombination med de sociala relationerna människor emellan påverkar byggandet av den organisatoriska resiliensen. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER