Sökning: "kris"

Visar resultat 1 - 5 av 1910 uppsatser innehållade ordet kris.

 1. 1. Revisionsbranschen i förändring: En studie av Covid-19:s påverkan på ekonomistyrning med fokus på distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Andersson; Moa Carlefall; [2024-02-20]
  Nyckelord :Covid-19; Kris; Distansarbete; Ekonomistyrning som paket; Situationsanpassad kommunikation; Krisstyrning; Organisationskultur; Revisionsbransch;

  Sammanfattning : This study explores the impact of Covid-19 on the auditing industry, specifically focusing on the interplay between Covid-19, remote work and the bundled concept of management control system tools. The research aims to deepen the understanding of how the pandemic has affected the auditing sector, with a particular emphasis on management control systems and remote work. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 3. 3. COVID-19-pandemins påverkan på lönsamhet och affärsmodeller inom RoPax-sjöfarten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Eliasson; Carl Gustavsson; [2024-02-20]
  Nyckelord :RoPax; Lönsamhet; Affärsmodell; Investerarkommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och få en djupare förståelse av COVID-19 pandemins påverkan på sjöfartsbranschen. Problemdiskussion: Under COVID-19-pandemin drabbades sjöfarten hårt där RoPax drabbades hårdast på grund av segmentets beroende av passagerare. LÄS MER

 4. 4. EN KONTINENT I KRIS – MIGRATION, INTEGRATION OCH INKLUDERING- En jämförande studie av kommissionens handlingsplaner för integration i Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Kling; [2024-02-05]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; Europa; migration; migranter; integration; inkludering; flyktingkrisen; covid-19; hotteorin; kontaktteorin; handlingsplaner;

  Sammanfattning : When migration to a country increases, the integration of the migrants becomes extra important for the host country’s society, economy and culture. In the last decade, Europe has faced several crises, such as the refugee crisis and the covid-19 pandemic, which has affected both migration and integration policy. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ enkätstudie om stöd till anhöriga efter närståendes självmord : A qualitative study on support after suicide of a close relative

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Oreheim Göthberg; Liv Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Anhörigstöd; stöd; självmord;

  Sammanfattning : År 2022 avled 1 254 människor till följd av självmord i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2023a). I enlighet med Suicide Zeros (2021) befolkningsundersökning har en av tio haft någon i familjen som tagit sitt liv medan hälften har känt någon som tagit sitt liv. LÄS MER