Sökning: "krisberedskap i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden krisberedskap i skolan.

 1. 1. Risker vid översvämning och åtgärdsförslag för MSB:s skola i Revinge

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hilda Anderberg; Sofia Olsson; Frida Bjerklund; Therese Larsson; Frida Junegard; [2021]
  Nyckelord :Översvämning; Skåne; åtgärdsförslag; risker; klimatanpassning; extrem nederbörd; höga flöden;

  Sammanfattning : På skolan i Revinge utbildar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) personer inom områdena skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid ett flertal tillfällen har Kävlingeån översvämmat skolområdet vilket resulterat i att verksamheten blivit stillastående i flera veckor. LÄS MER

 2. 2. Evaluating LoRa Physical as a Radio Link Technology for use in a Remote-Controlled Electric Switch System for a Network Bridge Radio-Node

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdullahi Aden Hassan; Rasmus Karlsson Källqvist; [2019]
  Nyckelord :LoRa; Emergency preparedness; Amateur radio; System design; Embedded system; Radio electronics; LoRa; Krisberedskap; Amatörradio; Systemdesign; Inbyggda system; Radioelektronik;

  Sammanfattning : This report explores the design of a system for remotely switching electronics on and off within a range of at least 15 km, to be used with battery driven radio nodes for outdoor Wi-Fi network bridging. The application of the network bridges are connecting to remote networks, should Internet infrastructure fail during an emergency. LÄS MER

 3. 3. Krishantering i skolan : En studie om hur skolan som helhet arbetar med krishantering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Victoria Vikberg; [2014]
  Nyckelord :school; crisis management; crisis readiness; emergency preparedness plan; skola; krishantering; krisberedskap; krisberedskapsplan;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the school as a whole is working with crisis management. The purpose includes examining the readiness of both school teachers and leisure educators when it comes to dealing with crises that children undergo and also to study how they best can provide support for those children. LÄS MER

 4. 4. Krishantering och krisberedskap i skolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sofia Wimmerström; Frida Jäghagen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn som genomgår kriser av olika slag är något som vi lärare garanterat kommer att möta under våra yrkesverksamma år. För att på bästa sätt kunna hjälpa dessa elever behövs kunskap om vad som händer när ett barn drabbas av en kris och hur man ska hantera krisen. LÄS MER

 5. 5. SYSTER - DET ÄR KRIS! En studie kring skolsköterskors upplevelse av krisberedskap på skolorna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Kristina Johansson; Karin Karlsson; Charlotte Sjöberg; [2008]
  Nyckelord :krisgrupp; skolsköterska; trygghet; utbildning;

  Sammanfattning : Alla människor upplever någon form av kris under sin levnadstid. Hur man reagerar vid en krissituation samt vad som anses vara en kris skiljer sig avsevärt mellan individer. Skolsköterskan har en viktig roll i arbetet med krisberedskap på skolorna. I denna studie söker vi efter deras upplevelse och syn på detta arbete i skolan. LÄS MER