Sökning: "krishantering"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade ordet krishantering.

 1. 1. Att vara eller inte vara...cancelled? : En kvalitativ studie om hur företag kan hantera interaktionen i sociala medier vid en kris.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amanda Krantz; Victoria Dalfors; [2022]
  Nyckelord :krishantering; kriskommunikation; sociala medier; marknadsföring; cancel kultur; kriser; förtroende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Covid 19:s effekter på demokratin : En jämförande studie av Sverige och Finlands krishantering under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kifle Haile Selassie; [2022]
  Nyckelord :Sverige; Finland; demokrati; Covid-19; undantagstillstånd; WPR-metoden;

  Sammanfattning : Abstract   At the present time no one is oblivious of Covid-19:s widely-spread effect on our society. States and governments all over the world were forced to take drastic decisions which in turn have had impacts on our democracy, freedom, lives and livelihood. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i kris : En studie om ledarskapsutveckling under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sörndal; Jakob Kylve-Lidman; [2022]
  Nyckelord :Leadership development; crisis management; Covid-19; Karolinska University hospital; Ledarskapsutveckling; krishantering; Covid-19; Karolinska Universitetssjukhuset;

  Sammanfattning : The Covid-19 crisis has affected society in different ways. Something that is apparent is to the extent that it has shaken societal structures and put them on the test. Hospital care is certainly no exception. LÄS MER

 4. 4. Äta här eller ta med? : En kvalitativ studie om lunch-och kvällsrestaurangers strategier och anpassningar under coronapandemin

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Akhand; Natanael Tekeste; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; strategi; krishantering; restauranger;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected the whole world and because of its widespread, society has changed. Around the world, countries have introduced various measures to deal with the pandemic and its consequences. LÄS MER

 5. 5. Är det möjligt att förbereda sig inför en oförutsägbar kris? : En kvalitativ studie om Coronakrisens påverkan på krishanteringen inom restauranger och nattklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Haussner; Sebastian Larsen; [2022]
  Nyckelord :Covid; crisis management; restaurants; nightclubs; leadership; Uppsala; corona; pandemic; virus; innovation; identity creation; external communication; internal communication; Mitroff; cost-effectiveness; risk minimisation; five stage process; signal detection; preparation; prevention; containment; damage limitation; recovery; learning; Covid; kris; krishantering; restauranger; nattklubbar; ledarskap; Uppsala; corona; pandemi; virus; innovation; identitetsskapande; extern kommunikation; intern kommunikation; Mitroff; kostnadseffektivitet; riskminimering; femstegsprocessen; signaldetektering; förebyggande; förberedelser; begränsning; inneslutning; återhämtning; inlärning;

  Sammanfattning : År 2019 var början av den pandemi som drabbade svenska restauranger och nattklubbar i hög grad på grund av de restriktioner som infördes i landet. Denna uppsats har ämnat undersöka hur krishanteringen inom dessa branscher i Uppsala har påverkats som följd av Covid-19. LÄS MER