Sökning: "krisinformation"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet krisinformation.

 1. 1. Varningskris.se : Sveriges regioners visuella kriskommunikation på webben

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jennie Bergström; Wilma Blomberg; Lina Svärd; [2022]
  Nyckelord :grafisk design; kriskommunikation; pandemi; visuell kommunikation; riskkommunikation;

  Sammanfattning : Under en kris tenderar människor att aktivt söka upp information under pågående kris och vänder sig till alternativa källor om den primära upplevs otillräcklig. Därför är det extra viktigt att information finns tillgänglig samt att den är begriplig att förstå. I denna uppsats undersöks Sveriges 21 regioners startsidor. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation under covid-19: den tolkade informationsrepresentationen : En policyanalys om informationsöverföring från myndigheter till regionala och lokala aktörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lina Rönningås; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; pandemic; Risk and Crisis communication; Distributed Cognition; WPR analysis; COVID-19; pandemi; Risk- och Kriskommunikation; Distributed Cognition; WPR-analys;

  Sammanfattning : Covid-19, also known as the coronavirus, took the world by storm after the outbreak in Wuhan in December 2019. A rapid spread of infection started and it is still ongoing. Many parts of the society are affected, and the flow of information to society has not been as important for long. LÄS MER

 3. 3. Information från myndigheterna : En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; crisis communication; reading difficulties; plain language; readability agencies; SMS; covid-19; Tillgänglighet; kriskommunikation; lässvårigheter; klarspråk; läsbarhet; myndigheter; sms; covid-19;

  Sammanfattning : Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. LÄS MER

 4. 4. #Kriskommunikation : En kvalitativ studie om nationell och regional kriskommunikation till unga på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felix Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala medier; Instagram; Pandemi; Coronavirus;

  Sammanfattning : The study analyzes national and regional crisis communication to youth in the beginning of the Coronavirus pandemic. As early research has shown difficulties in reaching the target group youth, and in a constantly changing society, adaption is necessary in the communication towards the target group. LÄS MER

 5. 5. Vad gör du om krisen kommer? : En studie om att utforma krisinformation som är lätt att minnas

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Pontus Lindell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 2018 möttes Sveriges invånare – för första gången sedan tidigt 1960-tal – av en broschyr om kris och krig i Sverige. En oro började sprida sig, men klingade snabbt av i vardagens brus av information. Krisen, och eventuellt kriget, hotar fortfarande, men det är oklart ifall Sveriges invånare minns den krisinformation vi fått ta del av. LÄS MER