Sökning: "kriskommunikation kvalitativ innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kriskommunikation kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. Hjälp, mitt anseende är i fara : En studie om hur influencers hanterar potentiella anseende-kriser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Petronella Jonsson; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Reputation management; Influencers; SCCT; Sociala media; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Att företag använder sig av influencers i sin marknadsföring blir allt vanligare. Influencers är populära för dess trovärdighet och unika relation till följarna. Men deras trovärdighet är också deras svaghet, då misstag och kritik riskerar att påverka en influencers anseende till det negativa. LÄS MER

 2. 2. Från risk till hemberedskap : En litteraturstudie kring hur offentlig förvaltnings kommunikationer bidrar till hushållens hemberedskap.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Stenfors; Michael Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Household preparedness Public Authorities Risk- and Crisis communication Readiness; Beredskap Hemberedskap Litteraturstudie Offentlig förvaltning Risk- och Kriskommunkation;

  Sammanfattning : Då det svenska omvärldsläget de senaste tio åren blivit sämre till följd av främst Rysslands agerande samt att samhället påfrestats av kriser, likt flyktingkrisen 2015, har bidragit till att totalförsvaret ska återtas. En viktig del av samhällets motståndskraft inom totalförsvaret är att hushåll innehar en rekommenderad hemberedskap för att klara sig självförsörjande en viss tid. LÄS MER

 3. 3. Online firestorm: Hot eller möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elsa Glans; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; online firestorm; värderingsbaserad reklam; Hall; varumärkeskommunikation; kriskommunikation; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Existing research on online firestorms is usually based on the common assumpt- ion that the phenomenon poses a threat to brands, which at all costs need to be prevented, mitigated or eliminated. In this study we offer a different perspective of the preconceived notion of an online firestorm and argue that an online firestorm does not necessarily have to be counteracted, but rather can strengthen a brand. LÄS MER

 4. 4. Ledare i kris : En kritisk diskursanalys av överbefälhavarens ledare i personaltidningen Försvarets forum

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Ågren; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; internkommunikation; kriskommunikation; kritisk diskursanalys; kvalitativ innehållsanalys; strategisk kommunikation; överbefälhavaren;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to gain knowledge about the discourse present in the written communication from the Supreme Commander (SC) of the Swedish Armed Forces (SAF) to SAF employees in situations of crisis where the employees are affected. The intention is also to clarify how power relations are expressed in the analyzed texts. LÄS MER

 5. 5. ”POLISEN UPPMANAR MÄNNISKOR ATT STANNA HEMMA OCH UNDVIKA CITY” En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Holger Brundin; Olof Mattson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Kriskommunikation; terrorism; sociala medier;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 16518Syfte:Studiens syfte är att undersöka och utvärdera Polisen Stockholms och Krisinformations kommunikation på Twitter under terrordådet i Stockholm samt att ta reda på vad representanter från ansvariga myndigheter anser om kommunikationsinsatsen, utifrån ett i huvudsak sändarperspektiv.Teori:Social-Mediated Crisis Communication Model, Kriskommunikation 2. LÄS MER