Sökning: "kriskommunikation retorisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kriskommunikation retorisk analys.

 1. 1. "Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!" : En retorisk analys av Paolo Robertos kriskommunikation efter Insats torsk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Löfstedt; Maja Windell; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; image repair theory; rhetoric; qualitative text analysis; Paolo Roberto; crisis of confidence; social media; sex scandal; kriskommunikation; image repair theory; retorik; kvalitativ textanalys; Paolo Roberto; förtroendekris; sociala medier; sexskandal;

  Sammanfattning : Studien “Jag är helt enkelt en parasit som ska utrotas!” ämnar analysera TV-profilen och entreprenören Paolo Robertos kriskommunikation i samband med den förtroendekris som uppstod när han greps för sexköp i polisoperationen Insats torsk våren 2020. Syftet med studien är att undersöka hur en offentlig svensk person hanterar och kommunicerar en kris som drabbar det personliga varumärket och personens image. LÄS MER

 2. 2. Bara döda fiskar följer strömmen : En retorisk analys av den nationella pandemigruppens legitimering av sin strategi under covid-19-pressträffarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Aronsson; THi Lindgren; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; myndighetskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är retorik under en pågående kris. Studien syftar till att undersöka de retoriska elementen i den nationella pandemigruppens budskap under de samordnade pressträffarna till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 3. "Allt gott, Oatly" : – En retorisk analys av Oatlys kriskommunikation under tre politiskt orienterade kriser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elsa Prigorowsky; Lina Börjesson; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; förtroendekris; PR; image; retorik; Oatly; Blackstone Growth; China Resources; Israel-Palestina-konikten;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en retorisk analys av Oatlys externa kommunikation under tre politiskt orienterade kriser i syfte att undersöka hur de använder olika strategier och retoriska medel för att övertyga sin publik och upprätthålla sin image. Med förtroendekris, public relations, Image Repair Theory och retorik som teoretiskt ramverk har vi kunnat identifiera hur Oatlys kommunikation förhåller sig till olika normer och strategier inom dessa teorier. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är stolt över att vara Sveriges statsminister […]” : En retorisk analys av Stefan Löfvens argument i talen till nationen under coronapandemin 2020

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eli Södrin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; retorik; påverkansmedel; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig i en pandemi i vilken Sveriges statsminister Stefan Löfven hållit tal till nationen vid två tillfällen under 2020: den 22 mars och den 22 november, vilka är det material som analyseras i studien utifrån en retorisk analysmetod. Talen är en del av den kriskommunikation vilken Sveriges regering nyttjar för att påverka mottagarna men också informera om pandemiläget i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur flyger en utsatt organisation sig igenom en samhällskris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Felicia Röding Lindner; Sandra Bergholm; [2020]
  Nyckelord :Kriskommunikation; organisationskris; samhällskris; sociala medier; retorisk analys; SAS; Social Sciences;

  Sammanfattning : I december 2019 rapporterade Worlds Health Organization (WHO) om ett nytt virus som låg bakom flera stycken lunginflammationer i staden Wuhan i Kina. Inte långt senare konstaterade de kinesiska myndigheterna att det rörde sig om ett helt nytt luftvägsvirus som tillhör familjen coronavirus, så kallat COVID-19 (Doktor.se, 2020). LÄS MER