Sökning: "kriskommunikation sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden kriskommunikation sociala medier.

 1. 1. Handling Cancel Culture online

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Alice Berntson; Johanna Johnsson Belving; [2023]
  Nyckelord :Cancel culture; kriskommunikation; sociala medier; crisis communication; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en större förståelse för mottagarperspektivet inom kriskommunikation för att kunna utveckla krisstrategier. Syftet är att förstå unga vuxnas uppfattning av fenomenet cancel culture och hur detta kan tas i beaktning för att motverka kris på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Kvinnligt ledarskap i krishantering : En multimodal analys av kvinnliga politikers kriskommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Louri Akmekjian; Fartun Rage Ali; [2023]
  Nyckelord :Multimodal analysis; crisis communication; gender stereotypes; transformative leadership; Facebook;

  Sammanfattning : This essay examines the communication strategies employed by Jacinda Ardern and Erna Solberg during the Covid 19 crisis, with a focus on how they exhibit feminine leadership at- tribute s that show empathetic and interpersonal skills . W e find that both Ardern and Solberg demonstrated similarities in language and visual elements from their Facebook posts during the selected period 21 03 2020 to18 06 2021 to communicate their main messages. LÄS MER

 3. 3. Djur utanför bur : En kvalitativ studie av kriskommunikation omshcimpansincidenten på Furuvik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Maya Malmberg; Agnes Sjödin; [2023]
  Nyckelord :Kriskommunikation; sociala medier; Situational Crisis Communication Theory; Furuvik; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Det övergripande syftet är att undersöka en organisations kriskommunikation på sociala medier i samband med en pågående kris. Studien syftar även till att undersöka allmänhetens attityd till organisationen under krisen. LÄS MER

 4. 4. Krishantering för Sverige - i tiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sofia Bergstrand; Emma Boberg; [2023]
  Nyckelord :Crisis communication; Situational Crisis Communication Theory; social media; monarchy; Carl XVI Gustaf; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze which strategies the Swedish Royal House uses to manage crises. The study thus intends to contribute to the field of ​​strategic communication, regarding how social institutions can communicate strategically during crises, depending on the level of responsibility, reputation capital and previous crisis history. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation på Instagram : En kvalitativ studie av kriskommunikation på Instagram och dess påverkan på konsumenternas syn på skandaliserade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dawid Habib; Lidija Obradovic; [2023]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Sociala Medier; Instagram; Varumärkeskandaler; Företagskriser; Konsumenter; Visuell Kommunikation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to deepen the understanding of how crisis communication on Instagram is conducted and how it influences consumers' perceptions of a company following a scandal. Method: This study is based on a qualitative research method. LÄS MER