Sökning: "kriskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet kriskommunikation.

 1. 1. I förtroendekrisens skottlinje : En experimentell studie om krismeddelanden från influencers och organisationer och deras effekt på mottagarnas upplevda förtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Fransson; Ebba Sandberg; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; trust; influencers; organizations; crisis of trust; experiment; kriskommunikation; förtroende; influencers; organisationer; förtroendekris; experiment;

  Sammanfattning : "The best way to manage a crisis is to prevent one" (Coombs, 2019, p.19). A statement that in its simplicity is extremely powerful. However, today's digitalized society has contributed to the rapid dissemination of information and scrutiny of content that has complicated the management of crises. LÄS MER

 2. 2. Kris och Narrativ: En kvalitativ studie av buffers användning i Manchester Uniteds kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Filip Sturesson; Robert Magnason; [2024]
  Nyckelord :crisis communication; narrative analysis; buffer; organized sport;

  Sammanfattning : In organized sports, Buffers play a bigger role within crisis communications than other industries. These buffers can relieve or intensify a crisis depending on the welfare of the organization's reputation. LÄS MER

 3. 3. Skandalkyssen i fotbolls-VM : En kvalitativ innehållsanalys av kriskommunikationen i Rubiales tal 2023.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Karlström; Moa Lundman; [2024]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Image repair theory; Makt; Luis Rubiales; #MeToo;

  Sammanfattning : The study examines the crisis communication of football personality Luis Rubiales in relation to the media-covered scandal that occurred during the 2023 Women's World Cup when the Spanish women's national team emerged victorious. During the medal ceremony, Luis Rubiales, the then-president of the Spanish Football Federation, took hold of player Jennifer Hermoso's head and kissed her on the mouth. LÄS MER

 4. 4. Lägesbild eller tempo - vad prioriteras i kriskommunikation : En intervjustudie angående beslutsfattande i kriskommunikation

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Sebastian Wallertz; [2024]
  Nyckelord :lägesbild; tempo; tidstjuvar; organisationskultur; världsbild och kriskommunikation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om det finns en konflikt i kriskommunikation mellan att ha tempo i kommunikationen eller att ha en korrekt lägesbild. Finns det skillnader och likheter i beslutsprocesser gällande kriskommunikation på nationell, regional och kommunal nivå? Tidigare forskning har fokuserat på relationen mellan sändaren och mottagaren av kriskommunikationen som Ann Enander tar upp i sin forskning. LÄS MER

 5. 5. Känsloladdade kommentarsfält – de nya offentligheterna : En kvalitativ fallstudie av nöjesparken Gröna Lunds kriskommunikation på Instagram efter Jetlinolyckan 2023

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :André Johansson; Clara Richardson; [2024]
  Nyckelord :semiotic resources; emotions; communicative responses; crisis communication; legitimacy; amusement park; Instagram and social semiotic multimodal text analysis; semiotiska resurser; känslor; kommunikativa reaktioner; kriskommunikation; legitimitet; nöjespark; Instagram och socialsemiotisk multimodal textanalys;

  Sammanfattning : Sociala medier är en plattform som kantas av känslor. Samtidigt vänder sig människor dit under kriser för att dela känslor och prata med varandra. I kommentarsfältet på Gröna Lunds Instagraminlägg, där de kommunicerar efter Jetlineolyckan, 2023, händer detta. LÄS MER