Sökning: "kriskommunikationsstrategi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kriskommunikationsstrategi.

 1. 1. “Den största boven och förgriparen i det här är TV4-ledningen” - En kvalitativ studie om TV4s kriskommunikation under Martin Timell-krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Luhnevåg; Sofie Paulsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Kriskommunikation; kriskommunikationsstrategi; TV4;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vilka strategier TV4 använt sig av i sin kriskommunikation i samband med att en medarbetare anklagats för sexuella trakasserier.Teori: Situational Crisis Communication Theory, Retorisk ArenaMetod: Textanalytisk metodMaterial: 13 texter publicerade mellan den 13 oktober 2017 och 23 november 2017 undersöks. LÄS MER

 2. 2. Tjugo år att bygga upp, trettio sekunder att förstöra: En studie om återställande av anseende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Caap; Johan Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Kris; kriskommunikation; kriskommunikationsstrategier; anseende; återställande av anseende;

  Sammanfattning : Allt fler företag har idag insett värdet av att upprätthålla ett gott anseende. Trots denna insikt kan vi vanligtvis läsa nyheter om organisationer som fortsatter att begå misstag utifrån dess intressenter och omgivningens förväntningar. LÄS MER

 3. 3. Röda Korsets hantering av den egna krisen : mediedrevet mot Röda Korset och Bengt Westerberg

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Niki Mallouppas; [2011]
  Nyckelord :kriskommunikation; apologia; Bengt Westerberg; Röda Korset; mediedrev; image repair theory;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras åtta artiklar publicerade av fyra stora, svenska dagstidningar. Syftet med analysen är att analysera välgörenhetsorganisationen Röda Korsets kriskommunikationsstrategier under organisationskrisen där styrelseordförande Bengt Westerbergs arvode är i nyhetsmediernas fokus. LÄS MER

 4. 4. Kriskommunikationsstrategi och varumärke : En fallstudie av svenska Röda Korset genom dialogisk analys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Anneli Saarela; [2010]
  Nyckelord :SCCT; crisis communication; strategy; brand; organization; stakeholders; SCCT; kriskommunikation; strategi; varumärke; organisation; intressegrupp;

  Sammanfattning : Title: Crisis communication strategy and brand – A case study of Swedish Red Cross through dialog analysis Author: Anneli Saarela Presented: 01.06.2010 Purpose: The study addresses the subjects of crisis communication and organisational brand, in relation to stakeholders and brand reputation. LÄS MER