Sökning: "krisledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet krisledarskap.

 1. 1. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER

 2. 2. ”Man fick verkligen gå emellan alla olika kategorier i ledarskapet.” : Kommunala linjechefers upplevelser under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Johanna Hallin; Anna Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; organizational conditions; line managers; middle managers; public sector; crisis leadership.; Ledarskap; ledarskapsstilar; organisatoriska förutsättningar; linjechefer; mellan-chefer; offentlig sektor; krisledarskap.;

  Sammanfattning : Ledarskapet är en viktig del i att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga organisationer där medarbetare mår bra och kan utvecklas (Granberg, 2011). Ledaren är den som har störst inflytande över de anställda då de med hjälp av sitt beteende kan påverka hur medarbetarna tänker och agerar (Granberg, 2011; Jacobsen & Thorsvik, 2014). LÄS MER

 3. 3. Virtuellt ledarskap under en kris : En kvalitativ studie om Region Västernorrland

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marie Rylander; Mabrilla During; [2021]
  Nyckelord :kris; krishantering; krisledarskap; ledarskap; ledarstilar; virtuell kommunikation; virtuellt ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Krisen Covid-19 tvingade många organisationer att omorganisera sina verksamheter på kort tid, vilket har lett till många förändringar. Krisen har också gjort att många organisationer behövt förändra sina arbetsätt till det mer virtuella. LÄS MER

 4. 4. Upp till bevis: hållbarhet kontra kris : En kvalitativ studie om hur ledare upplever dualiteten mellan krisledarskap och hållbart ledarskap i en unik och komplex omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Bülow; Aida Ekberg; [2021]
  Nyckelord :VUCA; Crisis management; Sustainable leadership; Covid-19; VUCA; Krisledarskap; Hållbart ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : Title: Time to prove: Sustainable leadership versus crisis management - a qualitative study regarding the experience of duality for leaders between two leaderships in a unique and complex environment. Authors: Julia Bülow and Aida Ekberg  Published: 2021–05–24 Supervisor: Jean-Charles Languilaire  Background: The environment is forever changing, and leaders need to adapt according to different factors. LÄS MER

 5. 5. Att leda i kris - En fenomenologisk studie om krisledarskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hanna Gyllander; [2021]
  Nyckelord :Krisledarskap; krishantering; emotionell intelligens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Världen och samhället på alla nivåer har i samband med Covid-19 ställts inför en kris. I organisationer bär ledarna i samband med en kris ansvaret för krishantering. Denna uppsats analyserar ledares upplevelse av att leda i kris inom organisationer samt ger förslag för hur krisledarskap kan förbättras. LÄS MER