Sökning: "krissituation"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet krissituation.

 1. 1. Krissituation eller regionens version? : En kvalitativ textanalys av Region Stockholms kommunikation under den så kallade förlossningskrisen 2021 och 2022

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Cornelia Landén; Cornelia Lyxell; [2022]
  Nyckelord :Region Stockholm; maternity care; crisis communication; crisis management; image repair; situational crisis communication;

  Sammanfattning : In the fall of 2021 Swedish news media reported a maternity care crisis in Region Stockholm. Midwives resigned in protest against deficient working conditions and Region Stockholm appointed a special coordinator to solve the situation. LÄS MER

 2. 2. Mäta prestation på svenska sjukhus : En kvalitativ studie om hur krissituationer påverkar prestationsmätning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Redovisning

  Författare :Amanda Björkegren; William Janurberg; Malin Törnblom; [2022]
  Nyckelord :Performance measurement; appraisal; crisis; employee perspective; motivation; Prestationsmätning; kris; medarbetarperspektiv; motivation;

  Sammanfattning : Prestationsmätning används inom organisationer för att bland annat utvärdera, förbättra, motivera och styra organisationer i önskad riktning. Med New Public Management reformer ökades fokuset på att styra och mäta resultat mer effektivt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. VAD KRÄVS ENLIGT TRIPS-AVTALET FÖR ATT ANVÄNDA TVÅNGSLICENS FÖR LÄKEMEDEL? : Kan det användas för Covid-19-vaccin?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Deland; [2022]
  Nyckelord :Tvångslicens; covid-19-vaccin; TRIPS-avtalet;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att granska vilka regler och vad som gäller angående tvångslicens av läkemedel. Detta är ett väldigt aktuellt ämne med tanke på den diskussionen som pågår rörande förslaget om att slopa patenträtten för att bekämpa covid-19 eftersom tvångslicens inte anses vara tillräckligt som åtgärd. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationer över hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapade en krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER

 5. 5. RÄDDAR EN PROFESSIONELL FÖRVALTNING LIV? Effekterna av förvaltningens organisation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Oskarsson; [2021-06-14]
  Nyckelord :Högre grad av professionalism; politisering; Covid-19; krissituationer;

  Sammanfattning : Coronapandemin prövar hur förvaltningar klarar av att hantera en krissituation. Eftersom tidigare forskning är enig om att professionella förvaltningar är effektivare än politiserade under normala omständigheter, är det rimligt att vi intuitivt drar slutsatsen att det påståendet även ska gälla under krissituationer. LÄS MER