Sökning: "krisstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet krisstöd.

 1. 1. Krisstöd till anhöriga vid suicid : En kvalitativ intervjustudie med inriktning på professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Veronica Österström; Sofia Wisén; [2023]
  Nyckelord :suicide; bereavement; crisis support; grief; stigmatization; suicide prevention; suicid; efterlevande; krisstöd; sorg; stigmatisering; suicidprevention;

  Sammanfattning : Suicid är ett folkhälsoproblem i Sverige som skapar ett stort lidande hos de anhöriga som blir kvar. De efterlevande drabbas ofta av psykisk ohälsa som genererar ett ökat behov av hjälp och stöd. Syftet med denna studie är att undersöka professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid. LÄS MER

 2. 2. Kamratstöd inom ambulanssjukvården, en kvalitativ intervjustudie med ambulanspersonal.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Marie Stoltz; Marlene Waara; [2023]
  Nyckelord :Ambulance staff; Crisis support; Interview study; Peer support; Qualitative design; Social support.; Ambulanspersonal; Intervjustudie; Kamratstöd; Krisstöd; Kvalitativ design; Socialt stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsuppgifterna inom ambulanssjukvården är varierande och kan innebära att utsättas för allvarliga händelser som kan upplevas känslomässigt utmanande och kan påverka medarbetarens arbetshälsa negativt. För att främja arbetshälsan finns i Sverige lagar och föreskrifter för ambulanssjukvården gällande ett organiserat krisstöd. LÄS MER

 3. 3. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Lundberg; [2023]
  Nyckelord :lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Sammanfattning : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). LÄS MER

 4. 4. Socialtjänstens stöd till föräldrar med familjehemsplacerade barn : En kvalitativ studie om socialarbetares syn på behovet av stöd och det stöd som erbjuds

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Lorentzen; Ida Pettersson Nygren; [2022]
  Nyckelord :Föräldrastöd; biologiska föräldrar; stöd från socialtjänsten; familjehemsplacerade barn;

  Sammanfattning : Att få sitt barn omhändertaget upplevs av många föräldrar som omvälvande. Föräldrar till familjehemsplacerade barn har i tidigare forskning uttryckt en önskan om att få hjälp och stöd från socialtjänsten, forskningen har dock visat på att stödet har varit otillräckligt och ibland obefintligt. LÄS MER

 5. 5. Till vem vänder sig Magda, Uffe, Micke och Bettan? : En sociolingvistisk undersökning av Moderater och Socialdemokrater på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :Diskursanalys; sociolingvistik; deiktiska rum; tilltal; omtal; bidrag; skatt; Moderaterna; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk studie som genom diskursanalys har kartlagt deiktisk närhet i Instagraminlägg, publicerade på fyra politikers Instagramsidor under december månad år 2021 och januari månad år 2022. Även benämning av skatter och bidrag har undersökts i studien, samt vilka samhällsgrupper som påverkas av budskapen i inläggen. LÄS MER