Sökning: "kristen mystik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kristen mystik.

 1. 1. Tystnadens lovsång: Om sången som uttryck och medel i Flodbergskretsens kenotiska spiritualitet.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Maja Ekström; [2016]
  Nyckelord :Flodbergskretsen; Hjalmar Ekström; Henrik Schager; Linnea Hofgren; ”Toner från det inre lifvets värld”; kristen mystik; kenosis; utblottelse; svensk spiritualitetshistoria; kristna sångböcker; musikteologi.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Music has several functions in the Christian community and worship – it unites people by harmonizing many voices into one, it creates community and shapes identity through its message, and by its piercing beauty it is a sign that indicates and marks out eternity. This essay asks the questions why the small circle of friends with a shared interest in mysticism, Flodbergskretsen, elaborated their own songbook Tunes from the life of the interior world [Toner från det inre lifvets värld], and what ”the inner song” that the songbook’s preface speaks about really is. LÄS MER

 2. 2. Kristen djupmeditation som religiös praxis i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Pernilla Ericson; [2012-01-31]
  Nyckelord :Meditation; nyandlighet; mystik och Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The Church of Sweden has in recent years offered activities such as Christian deep medita-tion, mindfulness and health days. This may be a way for the Church of Sweden to reach the modern man who would not otherwise have come to the church, but there are critics who argue that new spirituality has made its entry in the Church of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Vad har den kristna mystiken att erbjuda nutidsmänniskan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Benny Runsten; [2000]
  Nyckelord :mystik; mystikkriterier; mystikens psykologi; paranormala upplevelser; förändrade medvetandetillstånd; kristen mystik; österländsk mystik; William James; Walter T. Stace; meditation;

  Sammanfattning : Mitt syfte har varit att skaffa mig grundläggande kunskap om vad mystik är och vad som kännetecknar mystik erfarenhet. Jag har undersökt mystika riktningar inom hinduismen, judendomen, buddhismen, kristendomen och islam. Tekniker och livshållningar som kan leda till mystika erfarenheter har jag också tittat närmare på. LÄS MER