Sökning: "kristendom och mänskliga rättigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kristendom och mänskliga rättigheter.

 1. 1. Hur inkluderas homosexualitet inom skola och samhälle i Sverige?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Arifi; Olivia Segerberg; [2022]
  Nyckelord :homosexuell; Sverige; homosexualitet; religionsundervisning; skola; mänskliga rättigheter; kristendom; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt där fokus ligger på att redovisa hur homosexualitet har inkluderats och speglats inom det svenska samhället och inom den svenska skolan. Det som också påvisas är hur den kristna tron har påverkat undervisningen i skolorna samt hur religionsundervisningen förhåller sig till ämnet idag. LÄS MER

 2. 2. Positiv kristen djursyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per Erik Wesslén; [2006]
  Nyckelord :djuretik; etik; djursyn; kristen tro; djur; bibelvetenskap; djur i bibeln; djursymbolik; orena djur; Bileams åsna; Guds Lamm;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att uppmärksamma uppvärderande omnämnanden av djur i kristen texttradition, företrädesvis i evangelierna, men också i apokryfisk litteratur och i Uppenbarelseboken. Fokus har legat på Jesustexterna, eftersom Jesus är kristendomens förgrundsgestalt och kärna. LÄS MER