Sökning: "kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet kristendom.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. Det var en gång en man som förförde människans sinne : En kvalitativ studie av symboler från Disneyfilmer och den psykologiska påverkan det frambringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maria Bunkhamnung; Emma Olsson; [2023]
  Nyckelord :Disneyfilmer; Walt Disney; Walt Disney Pictures; religion; kristendom; kristna symboler; jungiansk symbolteori; filmanalys; symbolanalys;

  Sammanfattning : Finns det ett religiöst anspråk i Disneyfilmer? Är det kristna symboler åskådaren bevittnar, är de återkommande samt vad har dessa för inverkan på det psykologiska hos människan och vilken inverkan Disney har på omvärlden? Utifrån ett jungianskt perspektiv tar denna uppsatsen ansats i att förstå hur symboler gör anspråk på det psykologiska hos en människa och vad dessa symboler kan innebära. Baserat på symbollexikon och andra källor har en symbolanalytisk analys utförts genom att identifiera symboler och vilka betydelser symbolerna innefattar. LÄS MER

 3. 3. Vampyrer på vita duken : En djupdykning i porträttering, religion och makt i Dracula och Twilight

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Irmelie Sundfors; [2023]
  Nyckelord :religion; kristendom; vampyrer; Twilight; Dracula; film; Bram Stoker; Stephenie Meyer; samhällsutveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats menar att visa på ett samband mellan det västerländska samhällets, kulturella utveckling och förändringen i vampyrens porträttering på film. Uppsatsen kommer att fokusera på de tre aspekter: porträttering, religiösa (kristna) influenser samt makt. LÄS MER

 4. 4. Donald Trump, Joe Biden och det religiösa USA : Analys av tal från Donald Trump och Joe Biden ur en religiös kontext.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felicia Ladenstedt; [2023]
  Nyckelord :Religion; kristendom; Donald Trump; Joe Biden; National Prayer Breakfast;

  Sammanfattning : We all know the great impact religion has had on the western civilization throughout an exceptional amount of time. It has been prevalent in a lot of fields and the political field is to no exception. Though The United States of America was founded on secular governmental terms, religion has come to have an immense impact on the field. LÄS MER

 5. 5. Från kristendom till religionskunskap : En övergång från kristendomsundervisning till religionsundervisning Perspektiv på kristendom och selektiva traditioner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andre Melki; [2023]
  Nyckelord :Från kristendom till religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER