Sökning: "kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade ordet kristendom.

 1. 1. Elevers syn på utvalda kristna minoriteter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Pålbrink; [2020]
  Nyckelord :attityder; grundskolan; gymnasieelever; intergrupprelationer; kristendom; minoriteter; Sverige; ungdomar;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att försöka skapa insikt i hur det kan se ut i svenska skolor vad det gäller religiösa attityder avgränsat till utvalda kristna minoriteter i Sverige samt att bidra till en förståelse för hur olika grupper kan påverka varandra och hur fördomar fungerar. Detta görs genom en pilotstudie i form av en enkätundersökning bland förstaårselever på gymnasiet angående deras uppfattningar av utvalda svenska kristna minoriteter. LÄS MER

 2. 2. Den persiska vägen till kristendomen : En kvalitativ studie om individers rollbytesprocessen från islam till kristendom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Aida Sirmanshahi; [2020]
  Nyckelord :Roll-utträdande; roll-inträdande; religon; integration och konvertering;

  Sammanfattning : This study aims to understand and describe the role exit for Persian individuals that has left Islam for Christianity. The process of what individuals go through when leaving a religion for another inspired the approach of the study, leading to the subject of leaving Islam for Christi- anity. LÄS MER

 3. 3. Med religion som verktyg : En diskursanalys av religiösa referenser inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt under år 1900-1919 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; LKPR; Frigörelse; Rösträtt;

  Sammanfattning : This essay studies how religiosity is formulated and discussed within the women´s suffrage movement, LKPR, in Sweden during the early 1900s. I have studied articles in journals written by central actors in the organization and applied a discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Här finns inget evangelium kvar : En kvalitativ intervjustudie av Svenska kyrkans representanters syn på klimatförändringana, den yttersta dagen och människor med existentiell ångest.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Church; Climate change; Climate-anxiety; New Testament; Book of Revelations; Religion; Apocalypse; Christianity; Social constructivism; Secularization.; Svenska kyrkan; Klimatförändringar; Klimatångest; Nya testamentet; Uppenbarelseboken; Religion; Apokalyps; Kristendom; Socialkonstruktivism; Sekularisering.;

  Sammanfattning : During the 20th century, our planet and its population have faced a number of environmental challenges. The climate on earth is changing and it is most likely due to human activity and the destruction of the earth's resources, ecosystems and waterways. More recently a very active environmental movement is taking up more space in people's lives. LÄS MER

 5. 5. Hedniska spår : En studie av utvalda runstenar i Södermanland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Ruth Rudenlöv; [2020]
  Nyckelord :runestone; syncretism; vikingage; heathenism; paganism; christianity; runsten; synkretism; vikingatid; hedendom; kristendom;

  Sammanfattning : The raising of the runestones occurred during a complex period related to Christianity´s establishment in Scandinavia. The breaking point between the old Nordic and Christian religion has often been treated as clear-cut. LÄS MER