Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 5332 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 11. Survival in the Retail Apocalypse : A qualitative study about surviving the retail apocalypse as a retailer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Måns Nilsson; Christoffer Oveby; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The retail apocalypse has a significant impact on the retail sector as we know it. The retail apocalypse is the reason for a harsh economic climate for physical retail stores throughout the world. The purpose of this study was to examine how sales personnel in retail stores can act as a competitive advantage when facing the retail apocalypse. LÄS MER

 2. 12. Lammköttråvara i färskkorv : påverkan av djurets kön och ålder på sensoriska egenskaper och fettsyrasammansättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Magnus Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Lamb commodity; Skatole; Mutton flavour; Sensory profile; Fresh sausage; Consumer test; Lammkött; Skatol; Fårsmak; Sensorisk profil; Färskkorv; Konsumenttest;

  Sammanfattning : I Sverige kastreras inte bagglamm. Detta bidrar till djurvälfärd och etiska mervärden för lammköttskonsumenten. Samtidigt finns studier som pekar på att könsmogna intakta bagglamm ger kött med handjurssmak som inte uppskattas av konsumenter. LÄS MER

 3. 13. En historia full av liv : narrativ historieundervisning för mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :David Svensson; Elin Löfgren; [2020]
  Nyckelord :Narrativ; narration; narrativitet; historiemedvetande; historiedidaktik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka verksamma historielärares uppfattning om narrativ historieundervisning. Den didaktiska pendeln har svängt i takt med de trender som färgat undervisningen och den narrativa traditionen har kommit och gått. LÄS MER

 4. 14. Ekens historia och förekomst i Elleholm socken, Blekinge : en kvantitativ jämförelse över tid utifrån ekinventeringsprotokoll från åren 1819, 1830–31 samt nyinventering 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Patrik Malm; Liridon Balaj; [2020]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; ek; ekinventering; skogshistoria;

  Sammanfattning : I århundraden har eken varit betydelsefull i Sverige. Kronans syfte var att kontrollera och lagstifta eken för tillgången på skeppsvirke. Det hårda lagstiftandet och kontrollerna bidrog till att avverkning av eken förbjöds på krono- och skattejord. På 1800-talet upplöstes dispositionsrätten vilket ledde till att ekbestånden minskade. LÄS MER

 5. 15. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Martina Persson; Nadja El Gharbawi; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; kvalitativ; litteraturstudie; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress som pågår under en längre period utan tillräckligt med återhämtning vid till exempel arbete kan ge en negativ inverkan på individens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sjuksköterskans profession är omvårdnad som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. LÄS MER