Sökning: "kristianstad högskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 5229 uppsatser innehållade orden kristianstad högskolan.

 1. 11. Sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Martina Persson; Nadja El Gharbawi; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; kvalitativ; litteraturstudie; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress som pågår under en längre period utan tillräckligt med återhämtning vid till exempel arbete kan ge en negativ inverkan på individens fysiologiska och psykologiska hälsa. Sjuksköterskans profession är omvårdnad som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande hos patienten. LÄS MER

 2. 12. Effektivitet och kvalitet – Den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut : En kvantitativ studie om den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut i ledningsgruppen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Alma Karat; Adila Malik; [2020]
  Nyckelord :Top management teams; Strategic decisions; Effective strategic decisions; Quality decisions; First North; The upper echelon theory; Ledningsgrupper; Strategiska beslut; Effektiva strategiska beslut; Strategiska beslut av kvalitet; First North; The upper echelon theory;

  Sammanfattning : Studien omfattar 50 observationer av bolag inom First North och undersöker två hypoteser relaterade till demografisk mångfald inom ledningsgrupper och strategiska beslut. I studien förväntades demografisk mångfald ha en negativ påverkan på effektiva strategiska beslut och en positiv påverkan på strategiska beslut av kvalitet. LÄS MER

 3. 13. Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Victoria Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; intellectual disability; participation; primary school for children with intellectual disabilities; Delaktighet; en skola för alla; grundsärskola; inkludering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. LÄS MER

 4. 14. Digital kompetens i förskolan- Men hur? : förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Nettan Bodin; Therese Sigurdsson; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; digitala verktyg; förskola; förskollärare; IKT;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg. Vi tittar på vilken kompetens som finns bland förskollärare och hur de arbetar med digitala verktyg. LÄS MER

 5. 15. Undervisa barn i förskolan : förskollärares syn på undervisning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Pripp; Monica Forssell; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; undervisning; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att få en djupare förståelse för hur förskollärare menar att undervisning sker och hur de implementerar den i förskolan. Detta är en kvalitativ undersökning där sex förskollärare har intervjuats. Intervjusvaren visar att undervisningsbegreppet inte är så väl förankrat hos förskollärare. LÄS MER