Sökning: "kristianstad post"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kristianstad post.

 1. 1. Spelets regler : om postdemokrati och spelpolitik i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Liisa Norén; [2020]
  Nyckelord :Postdemocracy; Crouch; Mouffe; the political; gambling bodies; Svenska Spel; monopoly; political participation; Postdemokrati; Crouch; Mouffe; spelbolag; Svenska Spel; monopol; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Sociologen Colin Crouch beskrev i sin bok ”Post-democracy” från 2004 om en demokrati i förändring, i rörelse bort från den dialogen mellan samhällsaktörer som demokratin tidigare byggt på, för att i ett postmodernt samhälle istället hamna i händerna på en politisk- och företagselit. Denna kvalitativa fallstudie tar sin ansats i begreppet postdemokrati för att studera datainsamlingen av samspelet mellan svenska staten, spelbolag och andra aktörer kring genomförandet av en ny spellag som började gälla i Sverige 1 januari 2019. LÄS MER

 2. 2. Fossil åkermarks synlighet i LIDAR : fossil åkermarks visuella potential iförhållande till vanliga typer av marktäcket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emmy Gustafsson; Caroline Olsson; [2020]
  Nyckelord :LIDAR; Fossil fields; Remote analysis; Visualization; Ground cover; LIDAR; fossil åker; fjärranalys; visualisering; marktäcke;

  Sammanfattning : Uppmärksamheten och intresset för LIDAR data har blivit stort under 2000-talet. Som en väletablerad fjärranalysmetod uppvisar den resultat att studera och den kritisk frågan är ”Hur bra är egentligen resultatet att studera?”. I flera tidigare publiceringar infinner sig ofta en okritisk och positiv inställning till tekniken. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för fysiska aktiviteter i fritidshemmet : en kvalitativ undersökning av fritidspedagogers förutsättningar i fritidshemmets undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Albana Momcila; Amer Fikic; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagog; fysisk aktivitet; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta forskningsarbete var att belysa hur fritidspedagogernas förutsättningar att arbeta med fysiska aktiviteter på fritidshemmet ser ut. Utöver det undersökte vi även om det fanns strukturella och individuella faktorer som kunde påverka fritidspedagogers förutsättningar att arbeta med fysisk aktivitet på fritidshemmets. LÄS MER

 4. 4. Brand new knowledge : how knowledge-intensive startups use social media to build their corporate brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Gustaf Ergeer; Fredrik Sigfridsson; [2018]
  Nyckelord :Startups; Entrepreneurship; Branding; Social media; Knowledge-intensive firms; Social media marketing;

  Sammanfattning : Building a corporate brand is as a crucial resource for the survival of companies. Social media as a tool for branding practices has been emphasized in research about startups. In such research, less focus is on certain groups of startups, such as Knowledge-intensive startups (KI Startups). LÄS MER

 5. 5. How do influencer marketers affect brand associations? : a semiotic Instagram study in the sports fashion industry

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv

  Författare :Linus Juhlin; Miretta Soini; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; word of Mouth; brand associations; signaling theory; tribal marketing; social media; Instagram; sport’s fashion industry;

  Sammanfattning : Influencer marketing is an important tool to change and reinforce consumers brand associations. Influencers post content that is trying to create intended brand associations. The consumers’ reactions then decide what the realized brand associations are. LÄS MER