Sökning: "kristin ekström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kristin ekström.

 1. 1. Simplified FE analysis of reinforced concrete slabs

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :MARTIN EKSTRÖM; KRISTIN SKAAR; [2016]
  Nyckelord :Reinforced concrete slabs; beam grillage; linear FE analysis; nonlinear; FE analysis; torsional stiffness; torsion-twist; moment-curvature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mässan - en fossil eller framtidens mötesplats?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kristin Ekström; Ida Johansson; Agnes Lind; [2014]
  Nyckelord :Business-to-Business B2B ; Mässa; Virtuell mässa; Relationer; Personligt möte; Kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera samt analysera karaktärsdrag, trender och potentiell utveckling för mässan som verktyg för relationsbyggande B2B. Vi har i denna uppsats valt att göra en kvalitativ studie med en induktiv ansats med deduktiva inslag. LÄS MER