Sökning: "kristina eriksson lippe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kristina eriksson lippe.

  1. 1. Barn och stress - med fokus på matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Ann Olofsson; Kristina Eriksson Lippe; [2006]
    Nyckelord :barn; stress; matematik; tid;

    Sammanfattning : Olofsson, A. & Eriksson Lippe, K. (2005). Barn och stress – med fokus på matematik. LÄS MER