Sökning: "kristofer johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kristofer johansson.

 1. 1. Meningen med LIV1 : Semiotisk karaktärsdesign för animation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kaj Banfather; Kristofer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Stereotypes; banal nationalism; banal stereotypes; ethnic minority; semiotic analysis; character design; Stereotyper; banal nationalism; banala stereotyper; etnisk minoritet; semiotisk analys; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Meningen med LIV1: Semiotisk karaktärsdesign för animation är en rapport skriven för ett examensprojekt utfört av Kaj Banfather och Kristofer Johansson som studerar Medie- och kommunikationsvetenskap: Visuell kommunikation och design vid Karlstads universitet. Projektets uppdragsgivare var organisationen Fryshuset, där en animation som beskriver ett av deras många sociala projekt LIV1, som går ut på att belysa det positiva med etnisk, kulturell och religiös mångfald, skulle skapas. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsundersökning av fastighetsmäklares förmedlingstjänst : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kristofer Johansson; Marcus Crifält; [2016]
  Nyckelord :fastighetsmäklare; kvalitetsundersökning; förmedlingstjänst;

  Sammanfattning : Då vi delar uppfattningen med tidigare tjänsteforskning att fastighetsmäklares förmedlingstjänst i stor utsträckning produceras och konsumeras samtidigt, uppstår svårigheter i att upprätthålla den ack så viktiga kvalitetskontrollen. Kvalitetskontrollen försvåras även av det faktum att kunden endast kan utvärdera tjänstekvalitén först när tjänsteprocessen är avslutad. LÄS MER

 3. 3. Ambient Air Quality in Parking Locations and how to Improve it

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Henrik Johansson; Kristofer Sellberg; [2016]
  Nyckelord :CFD; computational fluid dynamics; PM; particle matter; VIT; vehicle induced turbulence; UFP; ultra fine particle;

  Sammanfattning : This thesis has two major purposes: (1) to investigate the impact carshave on Particulate Matter (PM) level in a limited area and (2) to demonstratethrough Computational Fluid Dynamics (CFD) the possibility toclean a limited area of PM with a system installed on a car.This thesis was performed in collaboration with Volvo Car Corporation(VCC) at Torslanda, Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Underhållslaboration

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristofer Johansson; Linus Jonsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den svenska polisens yrkeskultur.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kristofer Johansson; [2014-03-03]
  Nyckelord :Polis; Yrkerskultur; Kurslitteratur; Genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER