Sökning: "kristofer lindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kristofer lindberg.

  1. 1. Hur ett formaliserat regelverk påverkar en relation - En fallstudie av relationen mellan läkemedelsindustrin och läkare

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristofer Nilsson; Anna-Karin Lidman; Sandra Lindberg; [2005]
    Nyckelord :Formalisering av relationer; läkemedelsindustrin; byråkrati; förtroende; etik; moral; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte Uppsatsen har till syfte att undersöka på vilket sätt den nya överenskommelsen mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren kan komma att förändra relationen. Vi vill utifrån denna fallstudie även skapa en grundläggande förståelse för hur ett formaliserat regelverk påverkar liknande relationer. LÄS MER