Sökning: "kriteriebaserad utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kriteriebaserad utvärdering.

 1. 1. Digitalisering av individuell studieplan : Från PDF till en grund för ett digitalt system

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Esplund; Elin Gosch; [2020]
  Nyckelord :digitalization; individual study plan ISP ; modeling; database; identifiers; digital resources; institutional object; institutional entity; digitalisering; individuell studieplan ISP ; modellering; databas; identifierare; digitala resurser; institutionellt objekt; institutionell entitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa om det går att digitalisera den individuella studieplanen på en institution vid Uppsala universitet. Digitalisering anses vara en av de största trenderna som påverkar dagens samhälle och det har visats bidra till ökad tillgänglighet och effektivitet inom offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Testverktyg för prestandamätningar av feta klienter : - En fallstudie med fokus på identifiering av testverktyg och beskrivning av viktiga kriterier för dessa

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Maria Stenberg; [2017]
  Nyckelord :Testing tools; performance testing; performance measurement; load testing; response time; response time measurements; thick clients; fat clients; rich clients; desktop applications; testing tool criteria; criteria for testing tools; Testverktyg; prestandatest; prestandamätningar; lasttester; last tester; belastningstester; svarstidsmätningar; feta klienter; skrivbordsapplikationer; testverktygskriterier; kriterier för testverktyg;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva prestandatest av feta klienter, ibland också kallade skrivbordsapplikationer. Studien syftar även till att kartlägga testverktyg som kan användas för att utföra prestandatest av feta klienter och att identifiera vilka egenskaper som anses vara viktiga kriterier för dessa testverktyg. LÄS MER

 3. 3. An affordance based framework for information systems evaluation and redesign : A conceptual tool for development of user friendly systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Svanberg; Sara Widman Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Affordanser; ramverk; informationssystem; designvetenskap; utvärdering; redesign;

  Sammanfattning : Bakgrund Affordanser är ett kraftfullt verktyg för utvärdering och redesign av artefakter, mer specifikt informationssystem. Affordanser innefattar att identifiera vilka handlingsmöjligheter som informationssystem tillhandahåller för användarna. LÄS MER

 4. 4. Operating systems for resource constraint Internet of Things devices: An evaluation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Andreas Elvstam; Daniel Nordahl; [2016]
  Nyckelord :IoT; IoT OS; BLE; Contiki; RIOT; mbed; Zephyr; 6LoWPAN; IEEE 802.15.4; Evaluation;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT) är ett område under omfattande utveckling, både vad det gäller hårdvara och mjukvara. När det gäller hårdvaruplattformar för IoT enheter finns det platt-formar som är kraftfulla nog att exekvera ett reguljärt OS som t.ex. Linux. LÄS MER

 5. 5. Metodmässig handlingsbarhet : En empiriskt grundad reflektion av kriteriebaserad utvärderingsmetodik med utvärdering av IT-stödet för en kärnprocess hos Tekniska Verken i Linköping i Linköping som kontext

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Informatik

  Författare :Andreas Sahlin; [2013]
  Nyckelord :Handlingsbarhet; affärssystem; användbarhet; metodstöd; utvärdering; kriteriebaserad utvärdering;

  Sammanfattning : Majoriteten av medelstora till stora verksamheter använder sig i dag av IT-system vars syfte är att stödja verksamheten vid t.ex. lagerhantering, fakturering och informationshantering. Ett sådant IT-system som används inom en affärskontext benämns ofta som ett affärssystem. LÄS MER