Sökning: "kritik enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kritik enkät.

 1. 1. Den dubbla bördan : Om hur personer sjukskrivna för utmattningssyndrom upplevt kontakten med Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicklas Rahmner; [2019]
  Nyckelord :Sick leave; Burnout; Social insurance; The Swedish Social Insurance Agency; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialförsäkring; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Den psykiska ohälsan ökar i samhället och så även sjukskrivningar med anledning av detta. För den som drabbats av utmattningssyndrom väntar oftast en lång rehabilitering, där kontakt med olika instanser förekommer. LÄS MER

 2. 2. Trafikantbeteenden när övergångsställe saknas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Sibär Esmail; [2019]
  Nyckelord :gångpassage; övergångsställe; beteendeobservation; STRADA; trafiksäkerhet; framkomlighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafiksituationen vid korsningen Carl Krooks gatan – Furutorpsgatan i Helsingborg är komplicerad på grund av den svängande huvudleden och det stora flödet av trafikanter. Den svängande huvudleden har fått mycket kritik eftersom det är ett stort flöde av oskyddade trafikanter som måste korsa gatan som saknar övergångsställe. LÄS MER

 3. 3. Stressa-Mindre - En studie om offentlig amning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Charlotte Kehler; [2019]
  Nyckelord :User-centered design; norm creativity design; breastfeeding; public breastfeeding;

  Sammanfattning : I denna studien undersöktes det om det går att använda produktdesign för att minska stressen för mammor vid offentlig amning. Syftet med studien var att hjälpa mammor att stressa ned och målet var att ta fram ett designförslag i form av en produkt för att uppfylla syftet. LÄS MER

 4. 4. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 5. 5. ISOLERING UNDER HÄKTNINGSTIDEN : NÖDVÄNDIGT INGRIPANDE ELLER INTEGRITETSKRÄNKANDE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Bood; Josephine Kevesäter; [2018]
  Nyckelord :isolering under häktningstiden; juriststudenter; brottsutredning; integritet; attityder; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studien undersökte samvarians mellan juriststudenters attityder till isolering under häktningstiden ur ett brottsutredande perspektiv, ur ett integritetskränkande perspektiv och den kritik som riktats mot det svenska rättssystemet. Det undersöktes även om dessa attityder skiljde sig åt mellan män och kvinnor. LÄS MER