Sökning: "kritisk diskurs analys fairclough"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kritisk diskurs analys fairclough.

 1. 1. Skäl till språkhistoria En diskurs-historisk analys av legitimering och kategorisering av språkhistoria inom gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Språkhistoria; Kritisk diskursanalys; Legitimering; Språkideologi; Attityd; Läroplaner; Språkhistoriedidaktik; Svenskämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Utifrån en kritisk diskursanalys granskas i denna studie nio styrdokument för gymnasieskolans svenskämne från åren 1933 till 2017 med syftet att synliggöra hur språkhistoria har legitimerats och kategoriserats. Inspirerad av Norman Faircloughs kritisk-realistiska tolkning av diskurs undersöks dessutom vilka språkideologiska influenser som kan ha påverkat framskrivningen av språkhistorieämnet. LÄS MER

 2. 2. A ‘snapshot’ of Swedish media’s portrayal of immigrants and refugees leading up to the 2018 election : A qualitative critical discourse analysis from Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alexander Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Integration; Immigration; Migration; Critical discourse analysis; Agenda setting theory; Sweden; Media research; News; Power;

  Sammanfattning : Immigration is a topic that is not an uncommon occurrence within Sweden, especially in regards to the long history of wars and crisis occurred since the beginning of the 21st century. It could take form of individuals fleeing for their lives as refugees from conflict, or as economic migrants seeking a higher quality of life in a new country. LÄS MER

 3. 3. ”DRIVE BY-SKJUTNINGAR MED KALASJNIKOVS OCH GRANATER - EN TIDSFRÅGA"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Andersson; Emma Tegel; Emilia Gräntz; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; massmedia; medieeffekter; moralpanik; stämpling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genomföra en kritisk diskursanalys av 25 stycken tidningsartiklar för att studera hur skjutningarna i Malmö under år 2018 porträtterats i massmedia. Av centralt intresse är den mediala retoriken i diskurserna mot bakgrund av risker med medieeffekter kopplade till stämpling och moralpanik. LÄS MER

 4. 4. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER

 5. 5. Discourses of Sami rights in the public debate of Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Frida Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Sami rights; Indigenous people; Sami people; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera hur urfolket Samernas rättigheter var beskrivna i den offentliga debatten i Sverige genom att analyser svenska artiklar. Under studien, olika konstruktioner av samiska rättigheter hittades, vilka har blivit analyserade genom metoden kritisk diskurs analys, specifikt den tre dimensionella modellen av Norman Fairclough. LÄS MER