Sökning: "kritisk diskursanalys artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys artiklar.

 1. 1. ”MEN JAG FÖRSTÅR INTE VARFÖR DE TROR ATT VI ALLA ÄR LIKA?” En kritisk diskursanalys om hur ensamkommande barn konstrueras i svensk media.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisa Englund; Jessica Byfält; [2018-02-05]
  Nyckelord :ensamkommande; media; kritisk diskursanalys; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att med hjälp artiklar från Dagens Nyheter, Göteborgs-Postenoch Aftonbladet ta reda på hur ensamkommande barn framställs i svenska media. Denundersökta tidsperioden var det första halvåret under 2017, 1 januari till 1 juli. LÄS MER

 2. 2. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 3. 3. “Ibrahimović vs Svensson” : En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Lo Hägerfelth; [2018]
  Nyckelord :Journalism; media; sports; football; soccer; Sweden; racism; hegemony; national identity; framing; Journalistik; media; sport; idrott; fotboll; Sverige; rasism; hegemoni; nationell identitet; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is "under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names different then swedish football players with swedish names. LÄS MER

 4. 4. ”Att ge Trump mindre ammunition i form av oförsvarliga fel är avgörande” : En komparativ analys av nyhetsrapportering om Barack Obama och Donald Trump i CNN

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Gustaf Rossi; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; Barack Obama; CNN; Fake News; Critical Discourse Analysis; Rhetorical Analysis; Freedom of Speech; Freedom of the Press; Democracy; Donald Trump; Barack Obama; CNN; Fake News; Kritisk diskursanalys; Retorisk analys; Yttrandefrihet; Pressfrihet; Demokrati;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how the international media CNN frame their news reporting with the change of presidency in America, after a year of being accused of spreading fake news by president Trump. By using a Critical Discourse Analysis, CDA and a rhetorical analysis I examined a selection of articles published in CNN. LÄS MER

 5. 5. Kriskommunikation när konsekvenserna av djurparker drabbar människan : En fallstudie av de tragiska olyckorna som drabbade Kolmården Djurpark och Orsa Rovdjurspark

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sanna Olin; [2018]
  Nyckelord :Djurparker; tragedi; olyckor; kriskommunikation; olyckskommunikation; kritisk diskursanalys; nyhetsmedier; Orsa Rovdjurspark; Kolmården Djurpark;

  Sammanfattning : 2012 respektive 2017 mister två djurskötare sina liv på två olika djurparker i Sverige, den ena efter ett rutinmässigt arbete inne hos vargarna på Kolmården och den andra i inhägnaden för björnar på Orsa Rovdjurspark. De båda djurparkerna står mitt i offentlighetens insyn och kan inte ge information om hur detta kunde ske, något som väcker känslor bland allmänheten. LÄS MER