Sökning: "kritisk diskursanalys rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden kritisk diskursanalys rapportering.

 1. 1. Klimatmöten enligt Dagens Nyheter : En kritisk diskursanalys av Dagens Nyheters rapportering från tre av FN:s klimatmöten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jakob Wesslund; [2019]
  Nyckelord :climate threat; climate change; discourse; media discourse; critical discourse analysis; qualitative method; newspaper; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the climate summits arranged by the UN in Kyoto 1997, Copenhagen 2009 and Paris 2015 was portrayed by the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter. The purpose was also to examine how the problem of climate change was portrayed in the paper in conjunction with the above mentioned climate summits. LÄS MER

 2. 2. Stoppa pressarna! Vi har ett nytt klimatavtal! -En kritisk diskursanalys av svenska dagstidningars rapportering i samband med Parisavtalet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; media analysis; climate change; Paris agreement.;

  Sammanfattning : This paper aims to study Swedish newspapers and their reporting on climate change and the climate threat in regard to different discourses. The two discourses, one regarding rhetoric controlled by a mindset of chatastrophy and the other concerning responsibility were discussed in relation to the content of the Paris agreement. LÄS MER

 3. 3. Sanning eller sensation? : En kvalitativ jämförelse av SVT Nyheter och Aftonbladets rapportering av mordfall

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; Leo Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur rapportering av mordfall skiljer sig i SVT Nyheter och Aftonbladets webbrapportering. För att besvara vår frågeställning har vi utfört en kvalitativ textanalys med inslag av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori, på två artiklar från vardera nyhetstjänst. LÄS MER

 4. 4. Myter, kön och styckmord : En kritisk diskursanalys av Aftonbladets rapportering om styckmorden i Askersund och Boden

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; Oscar Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Media; Representation; Gender; Homicide; Dismemberment; Aftonbladet; Journalism; Media; Representation; Genus; Mord; Styckmord; Aftonbladet; Kriminaljournalistik;

  Sammanfattning : Statistiskt sett är våldsbrott ett manligt fenomen. Detta leder – logiskt nog – till att medias bevakning av brott ofta beskriver manliga förövare. LÄS MER

 5. 5. Bockmanuskriptet : En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Alin; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Gävle Christmas goat; yule goat; straw goat; discourse; discourse analysis; journalism; “traditional manuscript”; news evalutation; Aftonbladet; Gävlebocken; julbocken; diskurs; journalistik; nyhetsvärdering; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock Författare: Adam Larsson och David Alin Handledare: Ylva Habel Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016. Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering. LÄS MER