Sökning: "kritisk handlingskompetens"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden kritisk handlingskompetens.

 1. 1. Vikten av barns agerande i skapandet av en hållbar framtid : En observationsstudie om barns möjligheter att utveckla kritisk handlingskompetens genom en pluralistisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hedda Hedberg; Julia Follin; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; hållbar utveckling; undervisning; pluralism; kritisk handlingskompetens;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Verksamma och blivande lärares förhållningssätt till lärande för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ansam Palmqvist; Malin Branting; [2016]
  Nyckelord :avståndsmoral; demokrati; engagemang; handlingskompetens; hållbar utveckling; HUT; kollegialt; komplexitet; lärande för hållbar utveckling; LHUT; miljö; pluralistisk undervisningstradition; problematisering; ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling är ett brett och komplext sådant. Det råder delade meningar om hur hållbar utveckling uppnås, men något som många är överens om är att utbildning är en nyckelfaktor för hållbar utveckling. Denna ska syfta till att ge barn och vuxna verktyg för att kunna göra medvetna val med hänsyn till flera aspekter. LÄS MER

 3. 3. Handlingskompetens genom Storyline - en brygga till framtidens naturvetenskapliga utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nadja Borg; Maria Sjögren; [2010]
  Nyckelord :aktivt lärande; berättelse; eleven i centrum; handlingskompetens; hållbar utveckling; klimatförändring; naturvetenskap; problemlösning; Storyline; styrdokument;

  Sammanfattning : Vår avsikt med detta arbete har varit att utforma ett arbetsmaterial, en Storyline som vi har kallat ”This is it”, ett komplement till de läromedel som finns i skolan idag. Storyline är en redan beprövad metod i en del skolor och ligger som underlag för detta utvecklingsarbete. LÄS MER

 4. 4. Utbildning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för naturvetenskap

  Författare :Gita Aspman; [2009]
  Nyckelord :Förskola; Handlingskompetens; Hållbar utveckling; Miljö; Pedagogik; Utbildning;

  Sammanfattning : Enligt såväl nationella som internationella dokument ska det svenska skolväsendet undervisa för en hållbar utveckling. En viktig förutsättning för att detta ska uppfyllas är att de yrkesverksamma lärarna dels vet vad hållbar utveckling innebär, dels kan bedriva en undervisning som syftar till att främja en sådan utveckling. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling-Naturvetenskaplig kunskap eller demokratisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Dickner; Nermina Komic; [2008]
  Nyckelord :hållbar utveckling; demokratisk kompetens; kvalitativ kunskapssyn; pluralism;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att få en hållbar samhällsutveckling. LÄS MER