Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Potentiell pedofil eller maskulinitetsideal - En kritisk analys av medias beskrivning om män som arbetar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Olsson; Lukas Roos; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; Förskola; Ideal; Jämställdhet; Media; Män; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och analysera hur media beskriver män som arbetar i förskolan. Tidningarna vi valt att undersöka är kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen samt de fackliga tidningarna Förskolan och Lärarnas tidning. LÄS MER

 2. 2. Självövervakning - det naturliga valet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Källvik; Gabriella Järlström; [2018]
  Nyckelord :Preventivmedel; diskurs; kritisk diskursanalys; digital marknadsföring; marknadskommunikation; marknadsföring; ansvar; Fairclough; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens konkurrenssamhälle behöver företag anpassa sin marknadskommunikation efter samhällets normer, värderingar och diskurser för att uppnå legitimitet på marknaden. Detta gäller även läkemedelsbranschen, som i allt större utsträckning har marknadiserats. LÄS MER

 3. 3. Anställningsbara humanister : En kvalitativ studie om studenternas syn på anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alice Kornilova Phersson; [2012]
  Nyckelord :Employability; humanist student; qualitative study; qualitative interviews; critical linguistic analysis; multimodal text analysis; interpellation; social field; habitus; anställningsbarhet; humaniora kris; universitet; akademi; högskola; student; kommunikation; humanistisk kompetens; strategisk kommunikation; planerad kommunikation; kommunikationsmodell; interpellation; Althusser; Bourdieu; socialt fält; symbolisk kapital; habitus; kritisk lingvistisk analys; kvalitativa intervjuer; fokusgrupper; multimodal analys;

  Sammanfattning : Employable humanists. A qualitative study on humanist students' views on employability.The crisis of the humanities is a controversial debate in the media and within academic settings. Because of lack of request for humanists in the labor market, the question of humanistic skills and employability is becoming increasingly important. LÄS MER

 4. 4. Den obligatoriska besvikelsen - en studie om kärlek/förälskelse, genus och sexualitet i populärmusiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson Von Ekensteen; [2012]
  Nyckelord :Popular music; Lyrics; Sexuality; Love; Populärmusik Gender; Låttext; Kärlek; Sexualitet; Genus; Cultural Sciences; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how lyrics of love songs represent gender and sexuality. My method for examining the lyrics of popular music is a critical linguistic analysis with influences from critical discourse analysis. LÄS MER

 5. 5. Fordrande ord : en kritisk diskursanalys av konsertinstitutioners informativa texter inför konserter

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Bengt Källstrand; [2012]
  Nyckelord :classical music; discourse analysis; Fairclough; Foucault; power and knowledge; social constructionism; Western art music; diskursanalys; Fairclough; Foucault; klassisk musik; makt och kunskap; socialkonstruktionism; västerländsk konstmusik;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to explore concert institutions’ informative texts prior to upcoming concerts – texts in promotional materials and descriptive texts in programme papers. The thesis is carried out from a critical discourse analytical perspective. LÄS MER