Sökning: "kritisk lingvistisk analys"

Visar resultat 11 - 12 av 12 uppsatser innehållade orden kritisk lingvistisk analys.

 1. 11. Sanningen utgår från Europa? - En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anders Burman; [2008]
  Nyckelord :Eurocentrism; Orientalism; Historieundervisning; Läromedel; Läroboksanalys; Styrdokument;

  Sammanfattning : Burman Anders. Sanningen utgår från Europa? – En analys av två läroböcker i historia med utgångspunkt i eurocentrismen (Engelsk titel) Individ och Samhälle, Historievetenskap och lärande, Lärarexamen 270 hp, Malmö Lärarutbildning, Malmö Högskola 2008 Syftet med denna undersökning är att undersöka eventuell eurocentrism i det språk som används i gymnasieläroböcker i historia samt att koppla detta till relevanta styrdokument för historieundervisning i gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 12. Från objekt till subjekt? : en kvalitativ undersökning av hur personer med funktionshinder och nedsatt autonomi skildras i SVTs nyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Blanck; Kerstin Sellin; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens svenska handikappolitik bygger på delaktighet och alla människors lika värde. Vi har undersökt om den officiella synen också slagit igenom i massmedia genom en kvalitativ undersökning av åtta nyhetsinslag i Rapport och Aktuellt som skildrar personer med begåvningsnedsättning och/eller nedsatt autonomi. LÄS MER